Електронни преписки

Сподели

28 Февруари 2020 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Боровец“ – к.к. Боровец“, община Самоков“
10 Януари 2020 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Осигуряване на логистика за провеждане на конференция за обсъждане, сътрудничество и обмен на добри практики ...

Документация

Други документи

2 Януари 2020 г.
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2“
3 Декември 2019 г.
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, за нуждите на АГП, ВКП, ВАП , НСлС и Бюро по защита при главния прокурор“
30 Октомври 2019 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане чрез застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско“ и ...“

Тръжна документация

Други документи

18 Октомври 2019 г.
Открита процедура с предмет: Доставка на нови пътнически микробуси за нуждите на Прокуратура на Република България