Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 22.06.2018 г. ИВАЙЛО ХРИСТОВ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 1.pdf
2 22.06.2018 г. ДАНИЕЛА ШУМКОВА СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 2.pdf
3 25.06.2018 г. МИЛЕНА МЛАДЕНОВА СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 3.pdf
4 25.06.2018 г. РОСИЦА МАРИНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 4.pdf
5 25.06.2018 г. ГАЛИНА МИНКОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 5.pdf
6 25.06.2018 г. ИВАНКА КОНАКЧИЙСКА ПРОК. ПОМОЩНИК 6.pdf
7 25.06.2018 г. ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 7.pdf
8 25.06.2018 г. ДИЛЯНА ДИМИТРОВА-ИВАНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 8.pdf
9 25.06.2018 г. ГАБРИЕЛА ПАВЛОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 9.pdf
10 25.06.2018 г. СОФИЯ КОНСТАНТИНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 10.pdf
11 25.06.2018 г. ДЕСИСЛАВА БЕНЕВРЕЧКА ЗАВ. СЛУЖБА 11.pdf
12 26.06.2018 г. КРИСТИНА ЯНЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 12.pdf
13 26.06.2018 г. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЛ. ВЪТР. ОДИТОР 13.pdf
14 26.06.2018 г. ИВАНКА СТАТЕВА СТАРШИ ВЪТР. ОДИТОР 14.pdf
15 26.06.2018 г. АННА КОСТОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 15.pdf
16 26.06.2018 г. ЛЮБОМИР ВЕЛКОВ РЪК-Л "ВО" ДИРЕКТОР 16.pdf
17 26.06.2018 г. ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 17.pdf
18 26.06.2018 г. РОСИЦА ИВАНОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 18.pdf
19 26.06.2018 г. КАМЕЛИЯ ГОСПОДИНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 19.pdf
20 26.06.2018 г. ТЕДОРА СТОЕВА СТ. ЕКСПЕРТ 20.pdf
21 26.06.2018 г. ТАНЯ ИВАНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 21.pdf
22 26.06.2018 г. ЕКАТЕРИНА ПАНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 22.pdf
23 26.06.2018 г. КРАСИМИРА ПЕТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 23.pdf
24 26.06.2018 г. ВЛАДИМИР РОБОВ Н-К ОТДЕЛ 24.pdf
25 26.06.2018 г. БОРЯНА МУХОВСКА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 25.pdf
26 26.06.2018 г. МАЯ ВАСИЛЕВА-АТАНАСОВА АДМ. СЕКРЕТАР 26.pdf
27 26.06.2018 г. ПЕТЯ БОГАТИНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 27.pdf
28 26.06.2018 г. СОНЯ ВЪЖАРОВА ЗАВ. СЛУЖБА 28.pdf
29 26.06.2018 г. НИКОЛИНКА АСЕНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 29.pdf
30 26.06.2018 г. НАТАША СТОЯНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 30.pdf
31 26.06.2018 г. СТЕФКА КОСТАДИНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 31.pdf
32 27.06.2018 г. РОСИЦА КРЪСТАНОВА ДИРЕКТОР 32.pdf
33 27.06.2018 г. БОРИС СМИЛЯНОВ РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 33.pdf
34 27.06.2018 г. БОЙКА ТОДОРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 34.pdf
35 27.06.2018 г. АНА АНДОНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 35.pdf
36 27.06.2018 г. МАРИЯНА БОРИСОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 36.pdf
37 27.06.2018 г. ЦВЕТАНКА ПАНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 37.pdf
38 27.06.2018 г. РАЙКА ЯНКОВА ЗАВ. СЛУЖБА 38.pdf
39 27.06.2018 г. РАЛИЦА БАЛАВЕСОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 39.pdf
40 27.06.2018 г. ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 40.pdf
41 27.06.2018 г. ХРИСТИЯН ИВАНОВ СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 41.pdf
42 27.06.2018 г. НИКОЛА БОРИСОВ ПРОГРАМИСТ 42.pdf
43 27.06.2018 г. МАРГАРИТА МАЛИНОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 43.pdf
44 27.06.2018 г. ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 44.pdf
45 27.06.2018 г. ИВАНКА САПУНДЖИЕВА ЧИСТАЧ 45.pdf
46 27.06.2018 г. МИХАЕЛА ВЛАДИМИРОВА ЧИСТАЧ 46.pdf
47 27.06.2018 г. ДАРИНА МИЛЕВА ЧИСТАЧ 47.pdf
48 27.06.2018 г. ЦВЕТАНА ЙОТОВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 48.pdf
49 27.06.2018 г. МАГДЕЛЕНА МИСАЛЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 49.pdf
50 27.06.2018 г. ВИКТОР ИВАНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 50.pdf
51 27.06.2018 г. СНЕЖАНКА ЛЕЩАНСКА ЧИСТАЧКА 51.pdf
52 27.06.2018 г. АНТОН НЕНОВ ПРОГРАМИСТ 52.pdf
53 28.06.2018 г. ЦВЕТАН СТОЯНОВ РАБОТНИК ПОДДР. СГРАДИ 53.pdf
54 28.06.2018 г. СТЕФКА ИНДЖОВА ДИРЕКТОР 54.pdf
55 28.06.2018 г. НИКОЛАЙ АНТОНОВ ПАЗАЧ - НВО 55.pdf
56 28.06.2018 г. ЕМИЛ КОСТАДИНОВ ПАЗАЧ - НВО 56.pdf
57 28.06.2018 г. ИВАН ПОПОВ ПАЗАЧ - НВО 57.pdf
58 28.06.2018 г. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ПАЗАЧ - НВО 58.pdf
60 28.06.2018 г. АЛЕКСАНДЪР ГРОЗДАНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 60.pdf
61 28.06.2018 г. ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 61.pdf
62 28.06.2018 г. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 62.pdf
63 28.06.2018 г. ГРИГОР ГРИГОРОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 63.pdf
64 28.06.2018 г. ИВАЙЛО КОСТОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 64.pdf
65 28.06.2018 г. ВЕЛИСЛАВ МЛАДЕНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 65.pdf
66 28.06.2018 г. ВЛАДИМИР ЦАНКОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 66.pdf
67 28.06.2018 г. НЕНКО МИЛЕВ ГЛ. ЕКСПЕРТ 67.pdf
68 28.06.2018 г. МАРИЯ КОЛАРОВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 68.pdf
69 28.06.2018 г. ПЕТЯ ПЕТКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 69.pdf
70 28.06.2018 г. АННА МОМЧИЛОВА АДМ. СЕКРЕТАР 70.pdf
71 28.06.2018 г. ЕЛЕОНОРА СЪЛОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 71.pdf
72 28.06.2018 г. СИМОНА НЕДЯЛКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 72.pdf
73 28.06.2018 г. ПЕТЪР РАНГЕЛОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 73.pdf
74 29.06.2018 г. ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ/СНАБД-Л 74.pdf
75 29.06.2018 г. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР 75.pdf
76 29.06.2018 г. БОРИСЛАВ ТАШЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР 76.pdf
77 29.06.2018 г. АНТОАНЕТА АРСОВА ЗАВ. СЛУЖБА 77.pdf
78 29.06.2018 г. НАДЯ ВЛАДОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 78.pdf
79 29.06.2018 г. СТАНИСЛАВА МИЛУШЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 79.pdf
80 29.06.2018 г. ПЕТЯ СТОЯНОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 80.pdf
81 29.06.2018 г. ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 81.pdf
82 29.06.2018 г. ЛОЗИНКА РАНГЕЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 82.pdf
83 29.06.2018 г. РАДОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 83.pdf
84 29.06.2018 г. ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 84.pdf
85 29.06.2018 г. ЦВЕТАНКА АГОВСКА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 85.pdf
86 29.06.2018 г. ЕВГЕНИЯ ВРАЧЕВА АДМ. СЕКРЕТАР 86.pdf
87 29.06.2018 г. ДИМИТЪР ИВАНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 87.pdf
88 29.06.2018 г. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЗАВ. СЛУЖБА 88.pdf
89 29.06.2018 г. ЕЛИЦА ТОЧЕВА ПРОК. ПОМОЩНИК 89.pdf
90 29.06.2018 г. СИЛВИЯ ОПРАЛОВА ЗАВ. СЛУЖБА 90.pdf
91 29.06.2018 г. НЕЛИ НЕСТЕРОВА СЪД. АРХИВАР 91.pdf
92 29.06.2018 г. ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 92.pdf
93 29.06.2018 г. МИРТА ГАРРИДО ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-КАСИЕР 93.pdf
94 29.06.2018 г. СВОБОДА НАЙДЕНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 94.pdf
95 29.06.2018 г. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 95.pdf
96 29.06.2018 г. БОРЯНА ДИМИТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 96.pdf
97 29.06.2018 г. ЦВЕТАНКА БЛАГОЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 97.pdf
98 29.06.2018 г. СЛАВКА ИВКОВА-НИКОЛОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 98.pdf
99 29.06.2018 г. ПЛАМЕН ПЕТКОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 99.pdf
100 29.06.2018 г. НИКОЛА СИМОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 100.pdf
101 29.06.2018 г. ТЕМЕНУГА СЛАВОВА ГЛ. ВЪТР. ОДИТОР 101.pdf
102 29.06.2018 г. БОРИС БЕНЕВРЕЧКИ РАБОТНИК ПОДДР. СГРАДИ 102.pdf
103 29.06.2018 г. МИРОСЛАВА РАЙКОВСКА-ГОРАНОВА ГЛ. СЕКРЕТАР 103.pdf
104 29.06.2018 г. КРАСИМИР ЮЛАВСКИ ПАЗАЧ - НВО 104.pdf
105 29.06.2018 г. МИЛЧО ПАВЛИН ПАЗАЧ - НВО 105.pdf
106 29.06.2018 г. КОСТАДИН ТОНЕВ ПАЗАЧ - НВО 106.pdf
107 29.06.2018 г. ГЕОРГИ ПОПОВ ПАЗАЧ - НВО 107.pdf
108 29.06.2018 г. СНЕЖАНКА ЦВЕТАНОВА ГЛАВЕН ГОТВАЧ 108.pdf
109 29.06.2018 г. СВЕТЛА БОРИСОВА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 109.pdf
110 02.07.2018 г. МАРИН МАРИНОВ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ/СНАБД-Л 110.pdf
111 02.07.2018 г. АСЕН СТОЯНОВ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 111.pdf
112 02.07.2018 г. ПАВЛИН ЛИЛОВ Н-К ОТДЕЛ 112.pdf
113 02.07.2018 г. ТОДОР МАСЛАРОВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 113.pdf
114 02.07.2018 г. СВЕТЛА ИВАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 114.pdf
115 02.07.2018 г. ЕЛЕНА АТАНАСОВА СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 115.pdf
116 02.07.2018 г. КАТЯ ЯНАКИЕВА Н-К КАБИНЕТ, И.Д.СЪД.АДМ-Р 116.pdf
117 02.07.2018 г. ИВЕЛИНА СТАМЕНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 117.pdf
118 02.07.2018 г. МИХАЕЛА ИВАНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 118.pdf
119 02.07.2018 г. СНЕЖАНКА ДРАГОМИРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 119.pdf
120 02.07.2018 г. СИМЕОН БЪЧВАРОВ ПРОГРАМИСТ 120.pdf
121 03.07.2018 г. ЧАВДАР ЛАКОВ КУРИЕР 121.pdf
122 03.07.2018 г. КАЛОЯН НИКОЛОВ ГЛ. ЕКСПЕРТ 122.pdf
123 03.07.2018 г. АНТОАНЕТА ГОСПОДИНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 123.pdf
124 03.07.2018 г. ГАЛИНА МЕНГОВА ЗАВ. СЛУЖБА 124.pdf
126 03.07.2018 г. ВЕСЕЛИНА АНАНИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 126.pdf
127 03.07.2018 г. МАРИНА ГРИГОРОВА КУРИЕР 127.pdf
128 03.07.2018 г. МАРИЯНА ЖЕНКОВА КУРИЕР 128.pdf
129 03.07.2018 г. МАРИАНА ВЪЛКАРЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 129.pdf
130 03.07.2018 г. СВЕТЛА МАВРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 130.pdf
131 03.07.2018 г. ПАВЛИНА ЗАХАРИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 131.pdf
132 03.07.2018 г. ГАЛЯ ХРИСТОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 132.pdf
133 03.07.2018 г. ТЕОДОР СТОЯНОВ МЛ. ЕКСПЕРТ 133.pdf
134 03.07.2018 г. ЙОРДАН ДАНЕВ МЛ. ЕКСПЕРТ 134.pdf
135 03.07.2018 г. ИВА ШАНКОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 135.pdf
136 04.07.2018 г. ГЕРГАНА КРЪСТАНОВА ЗАВ. СЛУЖБА 136.pdf
137 04.07.2018 г. АНА ВЪЛЧИНКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 137.pdf
138 04.07.2018 г. ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 138.pdf
139 04.07.2018 г. СНЕЖАНА ЗАХАРИНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 139.pdf
140 04.07.2018 г. КАПКА ПАВЛОВА КУРИЕР 140.pdf
141 04.07.2018 г. ФИНКА ЯНКОВА-СТЕФАНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 141.pdf
142 04.07.2018 г. МАРИАН ВАЧЕВСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 142.pdf
143 04.07.2018 г. ЮЛИАНА РАЙКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 143.pdf
144 04.07.2018 г. ЖАСМИНА АЛАДЖОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 144.pdf
145 07.06.2018 г. СТЕФКА ВЪЛЧИНОВА-ТАЛЕВА Н-К ОТДЕЛ 145.pdf
146 04.07.2018 г. СИЛВИЯ ПЕТРОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 146.pdf
147 04.07.2018 г. ГЕРГАНА БОЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 147.pdf
148 04.07.2018 г. АНТОАНЕТА БОЕВА МЛ. ЕКСПЕРТ 148.pdf
149 05.07.2018 г. ПЕТЪР ЛАЗАРОВ МЛ. ЕКСПЕРТ 149.pdf
150 05.07.2018 г. ЗЛАТКА ТРАЙКОВА-ТОДОРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 150.pdf
151 05.07.2018 г. ИВЕТА МАНКОВА Н-К ОТДЕЛ и ГЛ. СЧЕТ-Л 151.pdf
152 05.07.2018 г. МАРИЯ ТОДОРОВА-БОНЧОВСКА ПРОК. ПОМОЩНИК 152.pdf
153 05.07.2018 г. ВАНЯ ХАДЖИЕВА ПРОК. ПОМОЩНИК 153.pdf
154 05.07.2018 г. ИВА ИЛИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 154.pdf
155 05.07.2018 г. КРАСИМИР ТОДОРОВ ГЛ. ЕКСПЕРТ 155.pdf
156 05.07.2018 г. ДИАНА АНАСТАСОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 156.pdf
157 05.07.2018 г. АДЕЛИНА ДИМИТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 157.pdf
158 05.07.2018 г. ТЕОДОР АНАНИЕВ СТ. ЕКСПЕРТ 158.pdf
159 05.07.2018 г. ЕЛИЗАБЕТ ВЕЛЕВА ЗАВ. СЛУЖБА 159.pdf
160 05.07.2018 г. ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 160.pdf
161 05.07.2018 г. ХРИСТИНА ГАНЧЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 161.pdf
162 05.07.2018 г. ЦЕЦКА ДИМИТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 162.pdf
163 05.07.2018 г. РАДОСЛАВА СИРАКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 163.pdf
164 05.07.2018 г. МИЛЕНА КАПКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 164.pdf
165 05.07.2018 г. ТЕОДОРА МАРИНОВА СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 165.pdf
166 05.07.2018 г. МИЛЧО МАРКОВ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 166.pdf
167 05.07.2018 г. МАРИЯ КАРЧЕВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 167.pdf
168 05.07.2018 г. КИРИЛ ГАВРИЛОВ Н-К ОТДЕЛ 168.pdf
169 05.07.2018 г. ИВАН ИВАНОВ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 169.pdf
170 05.07.2018 г. ЕЛЕНА ГАНЧОВСКА ГЛ. ЕКСПЕРТ 170.pdf
171 05.07.2018 г. ПЕПА ГОСПОДИНОВА-УЗУНОВА СТ. ЕКСПЕРТ 171.pdf
172 05.07.2018 г. МАРИЯ ДЕЧИНА ГЛ. ЕКСПЕРТ 172.pdf
173 05.07.2018 г. ГЕОРГИ ДАНКИНОВ РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 173.pdf
174 05.07.2018 г. ИВА ВЪЛДОБРЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 174.pdf
175 05.07.2018 г. ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА Н-К ОТДЕЛ 175.pdf
176 05.07.2018 г. ГЕОРГИ БОНЧЕВ ДИРЕКТОР 176.pdf
177 05.07.2018 г. ЛИДИЯ КОСТОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 177.pdf
178 05.07.2018 г. РАДКА БОЯНОВА СТ. ЕКСПЕРТ 178.pdf
179 05.07.2018 г. ГАЛЯ МИХАЙЛОВА СТ. ЕКСПЕРТ 179.pdf
180 06.07.2018 г. ГЕРГАНА БОРИСОВА ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 180.pdf
181 06.07.2018 г. ТРАЙЧО СТАНКОВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 181.pdf
182 06.07.2018 г. ЖАНА МИХАЙЛОВА ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ/ДОМАКИН 182.pdf
183 06.07.2018 г. АНЕТА МАТЕЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 183.pdf
184 06.07.2018 г. СИЛВИЯ КОЙЧЕВА ЧИСТАЧКА 184.pdf
185 06.07.2018 г. НЕЛИ ТОМОВА ЧИСТАЧ 185.pdf
186 06.07.2018 г. ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ЧИСТАЧ 186.pdf
187 06.07.2018 г. ЛИЛИЯ ГЕОРГИВА ЧИСТАЧ 187.pdf
188 06.07.2018 г. НАДЯ БУДИНОВА-ВАСИЛЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 188.pdf
189 06.07.2018 г. ДЕСИСЛАВА РИЗОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 189.pdf
190 06.07.2018 г. МАРЯНА ГЮРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 190.pdf
191 06.07.2018 г. МАЯ КУЮМДЖИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 191.pdf
192 06.07.2018 г. АЛЕКСАНДРА ГЮРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 192.pdf
193 06.07.2018 г. ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 193.pdf
194 06.07.2018 г. РАДОСЛАВА ДИМИТРОВА АДМ. СЕКРЕТАР 194.pdf
195 06.07.2018 г. ИЛИАНА КОСТАДИНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 195.pdf
196 06.07.2018 г. ТЕОДОРА КОЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 196.pdf
197 06.07.2018 г. ДИАНА ГЕОРГИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 197.pdf
198 06.07.2018 г. ТАНЯ ПЕТРОВА ЗАВ. СЛУЖБА 198.pdf
199 06.07.2018 г. ГЕРГАНА БАЛАВЕСОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 199.pdf
200 06.07.2018 г. МАРЯНА НИКОЛОВА БАРМАН 200.pdf
201 06.07.2018 г. МАРИЕТА МИХАЛКОВА КАМЕРИЕР 201.pdf
202 06.07.2018 г. АВТОНОМКА МИЛАДИНОВА ГЛАВЕН ГОТВАЧ 202.pdf
203 06.07.2018 г. ПЕТЯ ВАСИЛЕВА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 203.pdf
204 09.07.2018 г. ТОНИ ТРИФОНОВ ПАЗАЧ - НВО 204.pdf
205 09.07.2018 г. ЛИДИЯ ГЕРАСИМОВА ЗАВ. СЛУЖБА 205.pdf
206 09.07.2018 г. ТАНЯ ОБРЕТЕНОВА-ПИЛИЩАРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 206.pdf
207 09.07.2018 г. РАДОСЛАВА ВАНГЕЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 207.pdf
208 09.07.2018 г. АНГЕЛ ЗАРКОВ ПАЗАЧ - НВО 208.pdf
209 09.07.2018 г. ЕЛЕНА СТОЙНЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 209.pdf
210 09.07.2018 г. ОФЕЛИЯ ФИЛИПОВА ЗАВ. СЛУЖБА 210.pdf
211 09.07.2018 г. ПЕТЯ ПЕТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 211.pdf
212 09.07.2018 г. ГЕНКА РАДОЙНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 212.pdf
213 09.07.2018 г. СВЕТЛОЗАР СТОЯНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 213.pdf
214 09.07.2018 г. СОНЯ КОЙЧЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 214.pdf
215 10.07.2018 г. ВАСИЛ ЕВГЕНИЕВ ПАЗАЧ - НВО 215.pdf
216 10.07.2018 г. ДАНИЕЛА ИВАНОВА-ТАШЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 216.pdf
217 10.07.2018 г. МИЛЕНА АНТОНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 217.pdf
218 10.07.2018 г. МИЛАНКА ПАТАК ПРОК. ПОМОЩНИК 218.pdf
219 10.07.2018 г. РАЙНА ПАВЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 219.pdf
220 10.07.2018 г. БРАНИМИРА СТОЯНОВА СТ. ЕКСПЕРТ 220.pdf
221 10.07.2018 г. СИРМА ЕНКОВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 221.pdf
222 10.07.2018 г. ГЪЛЪБИНА МЕТОДИЕВА МЛ. ЕКСПЕРТ 222.pdf
223 10.07.2018 г. ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 223.pdf
224 10.07.2018 г. АНЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 224.pdf
225 10.07.2018 г. ДИМИТРИНА ИВАНОВА Н-К ОТДЕЛ 225.pdf
226 10.07.2018 г. ЮЛИАНА КАЦАРОВА Н-К ОТДЕЛ 226.pdf
227 10.07.2018 г. КАМЕЛИЯ НЕНКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 227.pdf
228 11.07.2018 г. ЛИДИЯ ВЪЛКОВА КАМЕРИЕР 228.pdf
229 11.07.2018 г. ТЕОДОРА ГОГОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 229.pdf
230 11.07.2018 г. ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА АДМ. СЕКРЕТАР 230.pdf
231 11.07.2018 г. БОРЯНА СВЕТОЗАРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 231.pdf
232 11.07.2018 г. ИРЕНА ЗДРАВКОВА АДМ. СЕКРЕТАР 232.pdf
233 11.07.2018 г. МИЛЬО ИВАНОВ СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 233.pdf
234 11.07.2018 г. ИЛИАНА КАНЕВА ЗАВ. СЛУЖБА 234.pdf
235 11.07.2018 г. ПАВЛИНА МУТАФЧИЙСКА МЛ. ЕКСПЕРТ 235.pdf
236 11.07.2018 г. ТОДОРКА ИЛЧОВА ЗАВ. СЛУЖБА 236.pdf
237 11.07.2018 г. КИРИЛ ВЪЛЧЕВ ПРОК. ПОМОЩНИК 237.pdf
238 11.07.2018 г. БОРЯНА ГЕРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 238.pdf
239 11.07.2018 г. ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 239.pdf
240 11.07.2018 г. АЛБЕНА РЯДКОВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 240.pdf
241 11.07.2018 г. КАЛИН БИШКОВ ПАЗАЧ - НВО 241.pdf
242 11.07.2018 г. БИСЕР ХРИСТОВ Н-К ОТДЕЛ 242.pdf
243 11.07.2018 г. БРАНИМИРА БОРИСОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 243.pdf
244 11.07.2018 г. ГЕРГАНА ЧОЛАКОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 244.pdf
245 11.07.2018 г. НИНА ИЛКОВСКА Н-К ОТДЕЛ 245.pdf
246 12.07.2018 г. ИРЕНА КАСАЛОВА СТ. ЕКСПЕРТ 246.pdf
247 12.07.2018 г. МАРИЯ ЙОРДАНОВА АДМ. СЕКРЕТАР 247.pdf
248 12.07.2018 г. СТОЯНКА ДЕЧЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 248.pdf
249 12.07.2018 г. ТЕОДОРА ТАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 249.pdf
250 12.07.2018 г. ЕЛИЦА ЗЮМБЮЛЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 250.pdf
251 12.07.2018 г. ДЕЛЯНА ЛЕТНИКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 251.pdf
252 12.07.2018 г. ИРИНА ГЕРАСКОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 252.pdf
253 12.07.2018 г. ЯСЕН ТОДОРОВ МЛ. ЕКСПЕРТ 253.pdf
254 12.07.2018 г. ЕМИЛИЯ БЕЛЧЕВА СЛУЖИТЕЛ "СИ" 254.pdf
255 12.07.2018 г. АНГЕЛ ДЖАЛЕВ ПРОК. ПОМОЩНИК 255.pdf
256 12.07.2018 г. ОЛГА АРТИНОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 256.pdf
257 12.07.2018 г. ЛИЛИЯ КОКИНОВА АДМ. СЕКРЕТАР 257.pdf
258 12.07.2018 г. МАРТИН МИРЧЕВ ПРОК. ПОМОЩНИК 258.pdf
259 12.07.2018 г. ГАБРИЕЛА ЕВЛОГИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 259.pdf
260 12.07.2018 г. АГЛИКА ПАШОВА СТ. ЕКСПЕРТ 260.pdf
261 12.07.2018 г. АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 261.pdf
262 12.07.2018 г. РАДОСЛАВ РАЙКОВ ПРОК. ПОМОЩНИК 262.pdf
263 12.07.2018 г. МИЛЕНА ГОЦОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 263.pdf
264 12.07.2018 г. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ПРОК. ПОМОЩНИК 264.pdf
265 12.07.2018 г. НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 265.pdf
266 13.07.2018 г. КРАСИМИРА АНГЕЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 266.pdf
267 13.07.2018 г. СИЙКА ВЕСЕЛИНОВА СЪД. СЕКРЕТАР 267.pdf
268 13.07.2018 г. КАЛИНКА ЗАФИРОВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 268.pdf
269 13.07.2018 г. ДАНИЕЛ НИКОЛОВ СТ. ЕКСПЕРТ 269.pdf
270 13.07.2018 г. КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА-ВАСИЛЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 270.pdf
271 13.07.2018 г. МАРИЯ КРЪСТЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 271.pdf
272 16.07.2018 г. ДРАГОЛЮБ ПЕТРОВ ПОМОЩНИК ГОТВАЧ 272.pdf
273 16.07.2018 г. РЕНИ КИРИЛОВА БАРМАН/СЕРВИТЬОР 273.pdf
274 16.07.2018 г. ЕЛЕНА РУШАНОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 274.pdf
275 16.07.2018 г. ПЕТЪР АНДРЕЕВ ГЛ. ЕКСПЕРТ 275.pdf
276 16.07.2018 г. ИВАНКА ГАРАНСКА ЧИСТАЧ 276.pdf
277 16.07.2018 г. ЕВГЕНИЯ КЪНЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 277.pdf
278 16.07.2018 г. МАРИАНА ТОДОРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 278.pdf
279 16.07.2018 г. ДИМИТЪР ГАНЕВ ПРОК. ПОМОЩНИК 279.pdf
280 16.07.2018 г. СИЛВИЯ МИЛУШЕВА ПРОК. ПОМОЩНИК 280.pdf
281 16.07.2018 г. КАМЕЛИЯ КОЛЕВА-АВРАМОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 281.pdf
282 16.07.2018 г. ЦВЕТА ДОЧЕВА-КЮЧЮКЯН ГЛ. ЕКСПЕРТ 282.pdf
283 16.07.2018 г. МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИРЕКТОР 283.pdf
284 16.07.2018 г. ИЛИЯ ДЮЛГЕРОВ Н-К ОТДЕЛ 284.pdf
286 16.07.2018 г. РУМЕН САВЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР 286.pdf
287 16.07.2018 г. КИРИЛ АНГЕЛОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 287.pdf
288 16.07.2018 г. ЕМАНУИЛ ДИМИТРОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 288.pdf
290 16.07.2018 г. МИРОСЛАВ ВЪРБАНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 290.pdf
291 16.07.2018 г. КОСТАДИН ФОТИРОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 291.pdf
292 16.07.2018 г. МАРТИН ПЕТРОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 292.pdf
293 16.07.2018 г. ВИЛИЯН АФЕНЛИЕВ ШОФЬОР-КУРИЕР 293.pdf
294 16.07.2018 г. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 294.pdf
295 16.07.2018 г. АТАНАС ЦИГОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 295.pdf
296 16.07.2018 г. ОГНЯН ЗДРАВКОВ МЛ. ЕКСПЕРТ 296.pdf
297 16.07.2018 г. АНТОН МУРДЖЕВ ПРИЗОВКАР 297.pdf
298 16.07.2018 г. АЛЕКСАНДРА САВОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 298.pdf
299 16.07.2018 г. АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 299.pdf
300 16.07.2018 г. АНТОН НИКОЛОВ СТ. ЕКСПЕРТ 300.pdf
301 16.07.2018 г. АНГЕЛ АНГЕЛОВ ПАЗАЧ - НВО 301.pdf
302 16.07.2018 г. АНДРЕЯН ЗЛАТЕВ СТ. ЕКСПЕРТ 302.pdf
303 16.07.2018 г. АЛЕКСАНДЪР ЖЕЛЕВ СТ. ЕКСПЕРТ 303.pdf
304 16.07.2018 г. АННА СТАНОЕВА СЪД. СЕКРЕТАР 304.pdf
305 16.07.2018 г. АННА СТОЯНОВА СЪД. СЕКРЕТАР 305.pdf
306 16.07.2018 г. ВЛАДИМИР УЗУНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 306.pdf
307 16.07.2018 г. ВЕРА КОСТАДИНОВА ЗАВ. СЛУЖБА 307.pdf
308 16.07.2018 г. ВЛАДИМИР ГЮРОВ СТ. ЕКСПЕРТ 308.pdf
309 16.07.2018 г. ВАЛЕРИЯ БОЖИЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 309.pdf
310 16.07.2018 г. ВЕНЕЛИНА СТОЯНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 310.pdf
311 16.07.2018 г. ВИКТОРИЯ УЗУНОВА-ГЛУХАРОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 311.pdf
312 16.07.2018 г. ГАЛИНА НАЙДЕНОВА СЪД. АДМИНИСТР. НСлС 312.pdf
313 16.07.2018 г. ГЕОРГИ СРЕДКОВ СТ. ЕКСПЕРТ 313.pdf
314 16.07.2018 г. ГЕОРГИ НЕДЕВ МЛ. ЕКСПЕРТ 314.pdf
315 16.07.2018 г. ДИМО ДИМИТРОВ Н-К ОТДЕЛ 315.pdf
316 16.07.2018 г. ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 316.pdf
317 16.07.2018 г. ДИАНА ЕВСТРАТИЕВА ПРОК. ПОМОЩНИК 317.pdf
318 16.07.2018 г. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА-ГЕОРГИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 318.pdf
319 16.07.2018 г. ДАНИЕЛ ЦОНКОВ Н-К ОТДЕЛ 319.pdf
320 16.07.2018 г. ДИАНА КЮЧУКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 320.pdf
321 16.07.2018 г. ДИАНА КОНДРАВЕВА СЪД. СЕКРЕТАР 321.pdf
322 16.07.2018 г. ЕКАТЕРИНА РАЙКОВА ЗАВ. СЛУЖБА 322.pdf
323 16.07.2018 г. ЕЛИЯНА НИКОЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 323.pdf
324 16.07.2018 г. ЕЛЕНА ТИНКОВА ЗАВ. СЛУЖБА 324.pdf
325 16.07.2018 г. ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 325.pdf
326 16.07.2018 г. ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА СТ. ЕКСПЕРТ 326.pdf
327 16.07.2018 г. ЕЛИСАВЕТА АНДРЕЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 327.pdf
328 16.07.2018 г. ЕВГЕНИЯ БЪЧВАРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 328.pdf
329 16.07.2018 г. ЖАСМИНА САВЧЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 329.pdf
330 16.07.2018 г. ИЛИАНА ПЕТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 330.pdf
331 16.07.2018 г. ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА СЪД. СЕКРЕТАР 331.pdf
332 16.07.2018 г. ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА СЪД. СЕКРЕТАР 332.pdf
333 16.07.2018 г. КРАСИМИР ЧОМПАЛОВ ПРИЗОВКАР 333.pdf
334 16.07.2018 г. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ЗАВ. СЛУЖБА 334.pdf
335 16.07.2018 г. КРАСИМИРА ПАНЧЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 335.pdf
336 16.07.2018 г. КЛАВДИЯ ПЕТРОВА СЪД. СЕКРЕТАР 336.pdf
337 16.07.2018 г. НАТАША СТОЯНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 337.pdf
338 16.07.2018 г. РАЙНА ЦЕНЕВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 338.pdf
339 16.07.2018 г. ЛУИЗА ЕВГЕНИЕВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 339.pdf
340 16.07.2018 г. ЙОРДАНКА ДЖИКОВА АДМ. СЕКРЕТАР 340.pdf
341 16.07.2018 г. МИРОСЛАВА КОСТОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 341.pdf
342 16.07.2018 г. МИРА ТУРМАКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 342.pdf
343 16.07.2018 г. МАРИЯ МАРКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 343.pdf
344 16.07.2018 г. МАРИЯ БОГОЕВА ПАЗАЧ - НВО 344.pdf
345 16.07.2018 г. МАРИЯ АНДОНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 345.pdf
346 16.07.2018 г. НЕВЕНА ПАНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 346.pdf
347 16.07.2018 г. НАТАЛИЯ НИКОЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 347.pdf
348 16.07.2018 г. НАТАША ГЕОРГИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 348.pdf
349 16.07.2018 г. НАДЕЖДА ИВАНОВА СТ. ЕКСПЕРТ 349.pdf
350 16.07.2018 г. ПЕТЪР ЯКИМОВ СТ. ЕКСПЕРТ 350.pdf
351 16.07.2018 г. РОСИЦА МАСЪРЛИЕВА МЛ. ЕКСПЕРТ 351.pdf
352 16.07.2018 г. РОСИЦА ПАВЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР 352.pdf
353 16.07.2018 г. РУМЯНА ДАЛЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 353.pdf
354 16.07.2018 г. СИЛВИЯ КОЛЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 354.pdf
355 16.07.2018 г. СВЕТЛА ДИМИТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 355.pdf
356 16.07.2018 г. СУЗАНА МАЛИНОВА-ТРАЙКОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 356.pdf
357 16.07.2018 г. СТЕФАН ГАНЧЕВ ПАЗАЧ - НВО 357.pdf
358 16.07.2018 г. СВЕТЛАНА ТАШЕВА-ЗАРКОВА СЪД. СЕКРЕТАР 358.pdf
359 16.07.2018 г. СИЛВАНА ГИЗДОВА-ДИМИТРОВА СЪД. СЕКРЕТАР 359.pdf
360 16.07.2018 г. ТЕОДОРА СТАЙКОВА СЪД. АРХИВАР 360.pdf
361 16.07.2018 г. ЦВЕТАНКА ЯНЕВА СЪД. СЕКРЕТАР 361.pdf
362 16.07.2018 г. ЦВЕТЕЛИНА СИМОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 362.pdf
363 16.07.2018 г. ВАЛЕНТИН ЕВРОПОВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 363.pdf
364 20.07.2018 г. ВЪЛЧАН ВЪЛЧАНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 364.pdf
365 13.08.2018 г. ЛЕНА ТОДОРОВА РЪКОВОДИТЕЛ УЦ -ГР. БЯЛА 365.pdf
366 13.08.2018 г. ИВАН МЕТОДИЕВ РЪКОВОДИТЕЛ УБ 366.pdf
367 28.08.2018 г. СОНЯ ТРАЙКОВА ЧИСТАЧ 367.pdf
368 14.09.2018 г. ЗИНОВИ БОЯДЖИЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 368.pdf
369 17.09.2018 г. ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 369.pdf
370 17.09.2018 г. ЛЮБОМИР СИРАКОВ РАБОТНИК ПОДДР. СГРАДИ 370.pdf
371 21.09.2018 г. СИЙКА ПАНАЙОТОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 371.pdf
372 26.09.2018 г. ЙОАН МИХАЙЛОВ ПРОК. ПОМОЩНИК 372.pdf
373 26.09.2018 г. ВЕРА ПЕЙОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 373.pdf
374 27.09.2018 г. ЛИЛЯНА ГЕРГОВА ЧИСТАЧ 374.pdf
375 27.09.2018 г. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ШОФЬОР-КУРИЕР 375.pdf
376 28.09.2018 г. НЕДЕЛЧО МИХАЙЛОВ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 376.pdf
377 28.09.2018 г. ИВА ШАНКОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 377.pdf
378 28.09.2018 г. ЙОРДАН ДАНЕВ МЛ. ЕКСПЕРТ 378.pdf
379 28.09.2018 г. ИРИНА МИНКОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 379.pdf
380 01.10.2018 г. САШКА ПОПОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ-АДМИН./ДОМАКИН 380.pdf
381 04.10.2018 г. АНГЕЛ ПЕТРОВ ГЛ. ЕКСПЕРТ 381.pdf
382 09.10.2018 г. АЛЕКСАНДРА СИМЕОНОВА МЛ.СПЕЦИАЛИСТ 382.pdf
383 11.10.2018 г. МАЛИНКА ВЪЛКОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 383.pdf
384 11.10.2018 г. МАЛИНКА ВЪЛКОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 384.pdf
385 30.10.2018 г. ИВОНА АТАНАСОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 385.pdf
386 06.11.2018 г. МАРИЯНА СТОЯНОВА ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ/ДОМАКИН 386.pdf
387 06.11.2018 г. ЮЛИАНА НИКОЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 387.pdf
388 06.11.2018 г. ИРИНА РАДЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 388.pdf
389 20.11.2018 г. БОНИТА ГУГИНА РЪКОВОДИТЕЛ УЦ 389.pdf
390 29.11.2018 г. ЗОРНИЦА КАМБУРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 390.pdf
391 29.11.2018 г. ЮЛИАНА СТАМЕНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 391.pdf
392 06.12.2018 г. ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА СЪД. АРХИВАР 392.pdf
393 07.12.2018 г. ДРАГОМИР ДРАГОМИРОВ ПАЗАЧ НВО/ОГНЯР 393.pdf
394 11.12.2018 г. БОРИСЛАВА ИЗПОЛДЖИЙСКА ПРОК. ПОМОЩНИК 394.pdf
395 17.12.2018 г. АНЕТА АСЕНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 395.pdf
396 31.12.2018 г. НЕДЯЛКО ГИНЧЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 396.pdf

Прокуратура на Република България

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ

Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 18.05.2018 г. ЦВЕТАНКА ПАНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 1AA9CED2_18.05.2018.pdf
2 23.05.2018 г. АННА КОСТОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ ED9EE293_23.05.2018.pdf
3 23.05.2018 г. ПЕТЯ БОГАТИНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 968B01D9_23.05.2018.pdf
4 28.05.2018 г. ПЕТЯ ПЕТКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 1E25A943_23.05.2018.pdf
5 28.05.2018 г. АННА МОМЧИЛОВА АДМ. СЕКРЕТАР FA27F03F_23.05.2018.pdf
6 28.05.2018 г. МИЛАНКА ПАТАК ПРОК. ПОМОЩНИК D07094DC_28.05.2018.pdf
7 28.05.2018 г. РОСИЦА МАРИНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 772C1480_28.05.2018.pdf
8 28.05.2018 г. БОРЯНА ДИМИТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ B561B66C_28.05.2018.pdf
9 28.05.2018 г. НИКОЛИНКА АСЕНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 2386A3BD_28.05.2018.pdf
10 29.05.2018 г. СИМОНА НЕДЯЛКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 87995523_29.05.2018.pdf
11 29.05.2018 г. МАРИАНА ТОДОРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 39CBBA00_29.05.2018.pdf
12 30.05.2018 г. АНТОАНЕТА ГОСПОДИНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 615A9A47_30.05.2018.pdf
13 30.05.2018 г. ГЕРГАНА КРЪСТАНОВА ЗАВ. СЛУЖБА EAC68AF6_29.05.2018.pdf
14 30.05.2018 г. ЛЮБОМИР ВЕЛКОВ РЪК-Л "ВО" ДИРЕКТОР 8E55F235_30.05.2018.pdf
15 30.05.2018 г. ГАБРИЕЛА ПАВЛОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ A551EB87_29.05.2018.pdf
16 30.05.2018 г. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЛ. ВЪТР. ОДИТОР 0F445833_30.05.2018.pdf
17 30.05.2018 г. ПЕПА ГОСПОДИНОВА-УЗУНОВА СТ. ЕКСПЕРТ 89FBA954_30.05.2018.pdf
18 30.05.2018 г. РАДКА БОЯНОВА СТ. ЕКСПЕРТ 41BBD6EF_30.05.2018.pdf
19 30.05.2018 г. ДИЛЯНА ДИМИТРОВА-ИВАНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 84A155AB_30.05.2018.pdf
20 30.05.2018 г. ПАВЛИНА МУТАФЧИЙСКА МЛ. ЕКСПЕРТ 9443E438_30.05.2018.pdf
21 30.05.2018 г. СВОБОДА НАЙДЕНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 48A4F599_30.05.2018.pdf
22 30.05.2018 г. СТЕФКА КОСТАДИНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 36CDF73_30.05.2018.pdf
23 30.05.2018 г. ВЕСЕЛИНА АНАНИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 0596083F_28.05.2018.pdf
24 31.05.2018 г. МАГДЕЛЕНА МИСАЛЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 3D01C03D_30.05.2018.pdf
25 31.05.2018 г. ИВАНКА СТАТЕВА СТАРШИ ВЪТР. ОДИТОР 6D92E78A_30.05.2018.pdf
26 31.05.2018 г. ТЕМЕНУГА СЛАВОВА ГЛ. ВЪТР. ОДИТОР 6071FE8D_31.05.2018.pdf
27 31.05.2018 г. ЦВЕТАНА ЙОТОВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 918EB22A_31.05.2018.pdf
28 31.05.2018 г. АНТОАНЕТА БОЕВА МЛ. ЕКСПЕРТ A4C2F80A_04.06.2018.pdf
29 31.05.2018 г. ДЕСИСЛАВА БЕНЕВРЕЧКА ЗАВ. СЛУЖБА BD55B13C_31.05.2018.pdf
30 31.05.2018 г. ЕЛЕНА СТОЙНЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 46392E37_31.05.2018.pdf
31 31.05.2018 г. ЕЛЕОНОРА СЪЛОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 04B2AFCC_31.05.2018.pdf
32 31.05.2018 г. ПЕТЯ ПЕТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 5D7FFE3A_31.05.2018.pdf
33 31.05.2018 г. РАДОСЛАВА ВАНГЕЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 3E517C10_31.05.2018.pdf
34 31.05.2018 г. СИЛВИЯ ОПРАЛОВА ЗАВ. СЛУЖБА 67DEBE27_31.05.2018.pdf
35 31.05.2018 г. СОНЯ ВЪЖАРОВА ЗАВ. СЛУЖБА 0AC4596B_31.05.2018.pdf
36 31.05.2018 г. СОФИЯ КОНСТАНТИНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 2A2B0050_30.05.2018.pdf
37 01.06.2018 г. АСЕН СТОЯНОВ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 4EA21424_29.05.2018.pdf
38 01.06.2018 г. ДАНИЕЛА ШУМКОВА СИСТ. АДМИНИСТРАТОР FCAD1C44_01.06.2018.pdf
39 01.06.2018 г. МИЛЕНА МЛАДЕНОВА СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 5A9891B8_01.06.2018.pdf
40 01.06.2018 г. ПЕТЪР АНДРЕЕВ ГЛ. ЕКСПЕРТ 871541F4_31.05.2018.pdf
41 01.06.2018 г. КРАСИМИРА АНГЕЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 5F5E8A24_31.05.2018.pdf
42 01.06.2018 г. ХРИСТИНА ГАНЧЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 6821436E_01.06.2018.pdf
43 01.06.2018 г. ЕЛИЗАБЕТ ВЕЛЕВА ЗАВ. СЛУЖБА 7938EB8E_01.06.2018.pdf
44 01.06.2018 г. ИВЕТА МАНКОВА Н-К ОТДЕЛ и ГЛ. СЧЕТ-Л 7E37762A_31.05.2018.pdf
45 01.06.2018 г. ЕЛЕНА РУШАНОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 71DB1D09_01.06.2018.pdf
46 04.06.2018 г. КАЛИНКА ЗАФИРОВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 78FD1070_03.06.2018.pdf
47 04.06.2018 г. БОРИС СМИЛЯНОВ РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР A27AC732_04.06.2018.pdf
48 04.06.2018 г. ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 6792026F_30.05.2018.pdf
49 04.06.2018 г. МАРИЯ КОЛАРОВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР A5430F6E_04.06.2018.pdf
50 04.06.2018 г. ИВАНКА КОНАКЧИЙСКА ПРОК. ПОМОЩНИК 93ABC65D_04.06.2018.pdf
51 04.06.2018 г. ГАЛЯ МИХАЙЛОВА СТ. ЕКСПЕРТ F8F1E602_04.06.2018.pdf
52 04.06.2018 г. СУЗАНА МАЛИНОВА-ТРАЙКОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 9BDBC8C1_01.06.2018.pdf
53 04.06.2018 г. ДИАНА ЕВСТРАТИЕВА ПРОК. ПОМОЩНИК D8E8F00D_01.06.2018.pdf
54 04.06.2018 г. ГЕРГАНА БОЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 7D32A820_01.06.2018.pdf
55 04.06.2018 г. ИРИНА ГЕРАСКОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 5CEF5DBD_04.06.2018.pdf
56 04.06.2018 г. АНА ВЪЛЧИНКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 7C606436_04.06.2018.pdf
57 04.06.2018 г. ЗЛАТКА ТОДОВА-ТРАЙКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 3DE26705_03.06.2018.pdf
58 04.06.2018 г. БОРЯНА МУХОВСКА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 3EB027B5_04.06.2018.pdf
59 04.06.2018 г. ИВАЙЛО ХРИСТОВ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 4C841CAA_04.06.2018.pdf
60 04.06.2018 г. СИЛВИЯ ПЕТРОВА МЛ. ЕКСПЕРТ F0090ED9_04.06.2018.pdf
61 04.06.2018 г. ЖАСМИНА АЛАДЖОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 89AC2EB2_04.06.2018.pdf
62 04.06.2018 г. КРИСТИНА ЯНЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 36C1D684_27.05.2018.pdf
63 04.06.2018 г. ТОДОРКА ИЛЧОВА ЗАВ. СЛУЖБА 9AAF64EC_04.06.2018.pdf
64 04.06.2018 г. АДЕЛИНА ДИМИТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 04AB436D_04.06.2018.pdf
65 04.06.2018 г. СВЕТЛА МАВРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 61B36A5F_04.06.2018.pdf
66 04.06.2018 г. ЦВЕТАНКА АГОВСКА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 840C793F_04.06.2018.pdf
67 04.06.2018 г. ЛИДИЯ ГЕРАСИМОВА ЗАВ. СЛУЖБА 1538F842_04.06.2018.pdf
68 04.06.2018 г. ПАВЛИНА ЗАХАРИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ FB12E2BF_04.06.2018.pdf
69 04.06.2018 г. БИСЕР ХРИСТОВ Н-К ОТДЕЛ E7EC3B44_04.06.2018.pdf
70 05.06.2018 г. ЮЛИАНА КАЦАРОВА Н-К ОТДЕЛ DB384D98_04.06.2018.pdf
71 05.06.2018 г. ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ BC872975_05.06.2018.pdf
72 05.06.2018 г. ЕЛИЦА ЗЮМБЮЛЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 25AFE8C3_05.06.2018.pdf
73 05.06.2018 г. МАРИЯ БОНЧОВСКА ПРОК. ПОМОЩНИК  
74 05.06.2018 г. ВАНЯ ХАДЖИЕВА ПРОК. ПОМОЩНИК EDB8B011_01.06.2018.pdf
75 05.06.2018 г. ТЕОДОР АНАНИЕВ СТ. ЕКСПЕРТ 1F96F802_04.06.2018.pdf
76 05.06.2018 г. АНЕТА МАТЕЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 4C3C8227_06.02.2018.pdf
77 05.06.2018 г. СТАНИСЛАВА МИЛУШЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ D4379BC5_31.05.2018.pdf
78 05.06.2018 г. АНТОАНЕТА АРСОВА ЗАВ. СЛУЖБА F0B01CB1_04.06.2018.pdf
79 05.06.2018 г. ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ E8AAE742_04.06.2018.pdf
80 05.06.2018 г. РАДОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 98B683F6_04.06.2018.pdf
81 05.06.2018 г. МИРОСЛАВА РАЙКОВСКА-ГОРАНОВА ДИРЕКТОР, И.Д.ГЛ. СЕКРЕТАР DE0D7AB6_05.06.2018.pdf
82 05.06.2018 г. ЕВГЕНИЯ ВРАЧЕВА АДМ. СЕКРЕТАР 1DA10F1C_05.06.2018.pdf
83 05.06.2018 г. АГЛИКА ПАШОВА СТ. ЕКСПЕРТ 065FBC82_05.06.2018.pdf
84 05.06.2018 г. ХРИСТИЯН ИВАНОВ СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 01EA651A_05.06.2018.pdf
85 05.06.2018 г. ЛИЛЯНА ЦВЕТКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 3A1B75E6_05.06.2018.pdf
86 05.06.2018 г. РАЙКА ЯНКОВА ЗАВ. СЛУЖБА 8BEB1971_01.06.2018.pdf
87 05.06.2018 г. ГАЛЯ ХРИСТОВА ПРОК. ПОМОЩНИК D0D1B865_04.06.2018.pdf
88 05.06.2018 г. НАДЯ ВЛАДОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 6C6679E8_04.06.2018.pdf
89 05.06.2018 г. ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ A42B972A_04.06.2018.pdf
90 05.06.2018 г. РАДОСЛАВА СИРАКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 6C20853D_05.06.2018.pdf
91 05.06.2018 г. ИВА ИЛИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 672BC402_05.06.2018.pdf
92 05.06.2018 г. ЕКАТЕРИНА ПАНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 2693EBE1_05.06.2018.pdf
93 05.06.2018 г. РАДОМИР СТАНЕВ ПРОК. ПОМОЩНИК 797E4D41_05.06.2018.pdf
94 05.06.2018 г. МАРТИН МИРЧЕВ ПРОК. ПОМОЩНИК 74FFFD79_06.05.2018.pdf
95 05.06.2018 г. ПЕТЯ СТОЯНОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 3971F0BE_04.06.2018.pdf
96 05.06.2018 г. ГЕРГАНА БАЛАВЕСОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 57BBFC21_05.06.2018.pdf
97 05.06.2018 г. МАРИЯ КАРЧЕВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 6FA94343_05.06.2018.pdf
98 05.06.2018 г. МАРИЯ ДЕЧИНА ГЛ. ЕКСПЕРТ 2408304A_05.06.2018.pdf
99 05.06.2018 г. ТЕОДОРА МАРИНОВА СИСТ. АДМИНИСТРАТОР D297EC26_05.06.2018.pdf
100 05.06.2018 г. ЕЛЕНА ГАНЧОВСКА ГЛ. ЕКСПЕРТ 0737B192_04.06.2018.pdf
101 05.06.2018 г. ГЕОРГИ ДАНКИНОВ РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР A7960CB1_04.06.2018.pdf
102 05.06.2018 г. КИРИЛ ГАВРИЛОВ Н-К ОТДЕЛ E5ECB2C9_05.06.2018.pdf
103 05.06.2018 г. МИЛЧО МАРКОВ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 665D7A3A_04.06.2018.pdf
104 05.06.2018 г. ТЕОДОРА ТАКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 8F78ABAF_05.06.2018.pdf
105 05.06.2018 г. СИЙКА ВЕСЕЛИНОВА СЪД. СЕКРЕТАР B08F4A90_04.06.2018.pdf
106 05.06.2018 г. АЛБЕНА РЯДКОВА Н-К ОТДЕЛ D7D367DB_05.06.2018.pdf
107 05.06.2018 г. ГЪЛЪБИНА МЕТОДИЕВА МЛ. ЕКСПЕРТ 92C9669A_05.06.2018.pdf
108 05.06.2018 г. ГЕРГАНА ЛЮБЕНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 5B808B1F_05.06.2018.pdf
109 05.06.2018 г. СИРМА ЕНКОВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР  
110 05.06.2018 г. АНЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ B0B0EC0A_05.06.2018.pdf
111 05.06.2018 г. ПАВЛИН ЛИЛОВ Н-К ОТДЕЛ 65E08CCE_22.05.2018.pdf
112 05.06.2018 г. РОСИЦА КРЪСТАНОВА ДИРЕКТОР 66937ACD_05.06.2018.pdf
113 05.06.2018 г. ВЛАДИМИР РОБОВ Н-К ОТДЕЛ 42E71615_31.05.2018.pdf
114 05.06.2018 г. ИВЕЛИНА СТАМЕНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ ECDA45A3_05.06.2018.pdf
115 05.06.2018 г. КАТЯ ЯНАКИЕВА Н-К КАБИНЕТ, И.Д.СЪД.АДМ-Р CB3097AC_06.05.2018.pdf
116 05.06.2018 г. МИХАЕЛА ИВАНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 2E059EDD_05.06.2018.pdf
117 05.06.2018 г. СОНЯ КОЙЧЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 914092A9_05.06.2018.pdf
118 05.06.2018 г. НЕНКО МИЛЕВ ГЛ. ЕКСПЕРТ 8B63EF62_05.06.2018.pdf
119 06.06.2018 г. МАЯ ВАСИЛЕВА-АТАНАСОВА АДМ. СЕКРЕТАР A309EFB8_05.06.2018.pdf
120 06.06.2018 г. МАРИЯ ЙОРДАНОВА АДМ. СЕКРЕТАР E7299A79_05.06.2018.pdf
121 06.06.2018 г. ИРЕНА КАСАЛОВА СТ. ЕКСПЕРТ 1E3E7BBB_06.06.2018.pdf
122 06.06.2018 г. ГАЛИНА МИНКОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 914F0210_06.06.2018.pdf
123 06.06.2018 г. ТАНЯ ОБРЕТЕНОВА-ПИЛИЩАРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК FBEC98CF_06.0.62018.pdf
124 06.06.2018 г. АНА ВЪЛЧИНКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК  
125 06.06.2018 г. ЕМИЛИЯ БЕЛЧЕВА СЛУЖИТЕЛ "СИ" F16F70A1_5.6.2018.pdf
126 06.06.2018 г. ЦВЕТАНКА БЛАГОЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ  
127 06.06.2018 г. РАЙНА ПАВЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ FB369CCB_31.05.2018.pdf
128 06.06.2018 г. ГАЛИНА МЕНГОВА ЗАВ. СЛУЖБА 98F964C4_04.06.2018.pdf
129 06.06.2018 г. ДАНИЕЛ НИКОЛОВ СТ. ЕКСПЕРТ 3F3750E6_06.06.2018.pdf
130 06.06.2018 г. АНА АНДОНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 490DD199_06.06.2018.pdf
131 06.06.2018 г. КАЛОЯН НИКОЛОВ ГЛ. ЕКСПЕРТ 57B913FD_06.06.2018.pdf
132 06.06.2018 г. НЕЛИ НЕСТЕРОВА СЪД. АРХИВАР B44AA0F0_05.06.2018.pdf
133 06.06.2018 г. КАМЕЛИЯ СТЕФАНОВА-ВАСИЛЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ F278BDCC_06.06.2018.pdf
134 06.06.2018 г. ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 9B4BE246_05.06.2018.pdf
135 06.06.2018 г. ЕЛЕНА АТАНАСОВА СИСТ. АДМИНИСТРАТОР A1316BEB_06.06.2018.pdf
136 06.06.2018 г. БОРЯНА СВЕТОЗАРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 1EDADC5A_06.06.2018.pdf
137 06.06.2018 г. ПЛАМЕН ПЕТРОВ Н-К ОТДЕЛ D8C87A73_06.06.2018.pdf
138 06.06.2018 г. АНГЕЛ ДЖАЛЕВ ПРОК. ПОМОЩНИК 331E29D9_05.06.2018.pdf
139 06.06.2018 г. ЦВЕТА ДОЧЕВА-КЮЧЮКЯН ГЛ. ЕКСПЕРТ 80806A88_06.06.2018.pdf
140 06.06.2018 г. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 83608A96_06.06.2018.pdf
141 06.06.2018 г. ГАБРИЕЛА ЕВЛОГИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 9232DF26_04.06.2018.pdf
142 06.06.2018 г. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ПРОК. ПОМОЩНИК C4EA1F8A_05.06.2018.pdf
143 06.06.2018 г. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ЗАВ. СЛУЖБА B0F71338_06.06.2018.pdf
144 06.06.2018 г. ТЕОДОРА СТОЕВА СТ. ЕКСПЕРТ FDCEB383_06.06.2018.pdf
145 06.06.2018 г. КАМЕЛИЯ ГОСПОДИНОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 328AAA2B_06.05.2018.pdf
146 06.06.2018 г. ИВАН ИВАНОВ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 7BAB7040_04.06.2018.pdf
147 06.06.2018 г. СИЛВИЯ ИЛИЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 4210E87A_06.06.2018.pdf
148 06.06.2018 г. МИЛЕНА КАПКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 5203E336_06.06.2018.pdf
149 06.06.2018 г. ЕЛИЦА ТОЧЕВА ПРОК. ПОМОЩНИК B1F85412_06.06.2018.pdf
150 06.06.2018 г. КАМЕЛИЯ НЕНКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК E9E33ECC_05.06.2018.pdf
151 06.06.2018 г. ДИМИТРИНА ИВАНОВА Н-К ОТДЕЛ 1D6DB6DF_05.06.2018.pdf
152 06.06.2018 г. ИВА ВЪЛДОБРЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 82457B16_05.06.2018.pdf
153 06.06.2018 г. НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 90F2F928_05.06.2018.pdf
154 06.06.2018 г. ДЕЛЯНА ЛЕТНИКОВА ПРОК. ПОМОЩНИК A2EBE197_06.06.2018.pdf
155 06.06.2018 г. НИКОЛА БОРИСОВ ПРОГРАМИСТ 4A0918EB_06.06.2018.pdf
156 06.06.2018 г. СНЕЖАНКА ДРАГОМИРОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 1A1B7E98_06.06.2018.pdf
157 06.06.2018 г. ИВА ШАНКОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 7A005049_06.06.2018.pdf
158 06.06.2018 г. ЛИЛИЯ КОКИНОВА АДМ. СЕКРЕТАР 72488C6A_06.06.2018.pdf
159 06.06.2018 г. ЛОЗИНКА РАНГЕЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 0BDE81A7_06.06.2018.pdf
160 06.06.2018 г. ЙОРДАН ДАНЕВ МЛ. ЕКСПЕРТ B9A378B4_05.06.2018.pdf
161 06.06.2018 г. ТЕОДОР СТОЯНОВ МЛ. ЕКСПЕРТ 18A078F8_06.06.2018.pdf
162 06.06.2018 г. ЕВГЕНИЯ КЪНЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 1B2B3E4D_06.06.2018.pdf
163 06.06.2018 г. ИЛИЯ ДЮЛГЕРОВ Н-К ОТДЕЛ 2FDB7F3F_06.06.2018.pdf
164 06.06.2018 г. АНТОН НЕНОВ ПРОГРАМИСТ 99CDE47B_06.06.2018.pdf
165 06.06.2018 г. ТЕОДОРА ГОГОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 9B7E2474_13.09.2018.pdf
166 06.06.2018 г. БРАНИМИРА БОРИСОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 2A3DC424_06.06.2018.pdf
167 06.06.2018 г. ЗОРНИЦА МАНОЛОВА ДИРЕКТОР F15712B4_06.06.2018.pdf
168 06.06.2018 г. ДИМИТЪР ГАНЕВ ПРОК. ПОМОЩНИК BC2AEBD3_06.06.2018.pdf
169 06.06.2018 г. СТЕФКА ВЪЛЧИНОВА-ТАЛЕВА Н-К ОТДЕЛ  
170 06.06.2018 г. МАРИАНА ВЪЛКАРЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 91B872FD_14.09.2018.pdf
171 07.06.2018 г. ЦЕЦКА ДИМИТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 6C8D7B86_06.06.2018.pdf
172 07.06.2018 г. МИЛЕНА ГОЦОВА ПРОК. ПОМОЩНИК C3BA49D2_06.06.2018.pdf
173 07.06.2018 г. ОФЕЛИЯ ФИЛИПОВА ЗАВ. СЛУЖБА 2D3E1508_06.06.2018.pdf
174 07.06.2018 г. ГЕОРГИ БОНЧЕВ ДИРЕКТОР 01B0DC39_07.06.2018.pdf
175 07.06.2018 г. ЮЛИЯНА РАЙКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 8C72E357_06.06.2018.pdf
176 07.06.2018 г. ГЕНКА РАДОЙНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ EB73DB08_06.06.2018.pdf
177 07.06.2018 г. ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА АДМ. СЕКРЕТАР 672CFBCF_06.06.2018.pdf
178 07.06.2018 г. ОЛГА АРТИНОВА ПРОК. ПОМОЩНИК C17B1B6E_06.06.2018.pdf
179 07.06.2018 г. МАРГАРИТКА ХРИСТОВА-НИКОЛОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 188707CD_07.06.2018.pdf
180 07.06.2018 г. ТАНЯ ПЕТРОВА ЗАВ. СЛУЖБА C0A1F356_05.06.2018.pdf
181 07.06.2018 г. ИЛИАНА КОСТАДИНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ B3876050_05.06.2018.pdf
182 07.06.2018 г. СНЕЖАНА ЗАХАРИНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 1A9159B2_04.06.2018.pdf
183 07.06.2018 г. ФИНКА ЯНКОВА-СТЕФАНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 69F17C4F_04.06.2018.pdf
184 07.06.2018 г. МАРИАН ВАЧЕВСКИ РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР 02499432_07.06.2018.pdf
185 07.06.2018 г. СИМЕОН БЪЧВАРОВ СИСТ.АДМИН.,Р-Л СЕКТОР 4682DEEE_07.06.2018.pdf
186 07.06.2018 г. ДЕСИСЛАВА РИЗОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 1BD8E9E6_05.06.2018.pdf
187 07.06.2018 г. НАДЯ БУДИНОВА-ВАСИЛЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 2A508C74_07.06.2018.pdf
188 07.06.2018 г. РАДОСЛАВА ДИМИТРОВА АДМ. СЕКРЕТАР 1FDE2F17_07.06.2018.pdf
189 07.06.2018 г. АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК F6590CDF_05.06.2018.pdf
190 07.06.2018 г. МАЯ КУЮМДЖИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 26D3D3EF_05.06.2018.pdf
191 07.06.2018 г. МАРЯНА ГЮРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 43FDFC28_05.06.2018.pdf
192 07.06.2018 г. ТАНЯ ИВАНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 9E1C7ECE_07.06.2018.pdf
193 07.06.2018 г. ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА ПРОК. ПОМОЩНИК C41705F3_07.06.2018.pdf
194 07.06.2018 г. СТЕФКА ИНДЖОВА ДИРЕКТОР 929E15CD_07.06.2018.pdf
195 07.06.2018 г. АЛЕКСАНДРА ГЮРОВА ПРОК. ПОМОЩНИК F644D8B3_13.06.2018.pdf
196 07.06.2018 г. ГЕРГАНА ЧОЛАКОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 0ABE2157_07.06.2018.pdf
197 07.06.2018 г. ДАНИЕЛА ИВАНОВА-ТАШЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 8E46B6B6_07.06.2018.pdf
198 07.06.2018 г. БРАНИМИРА СТОЯНОВА СТ. ЕКСПЕРТ BD5886DF_07.06.2018.pdf
199 07.06.2018 г. РАДОСЛАВ РАЙКОВ ПРОК. ПОМОЩНИК A88E7A08_07.06.2018.pdf
200 07.06.2018 г. МАРИЯ КРЪСТЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ AD6DB6CA_07.06.2018.pdf
201 07.06.2018 г. ДИАНА ГЕОРГИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 5BE311B6_06.06.2018.pdf
202 07.06.2018 г. НИНА ИЛКОВСКА Н-К ОТДЕЛ 1B5881B9_07.06.2018.pdf
203 07.06.2018 г. ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА Н-К ОТДЕЛ 8EAE2213_07.06.2018.pdf
204 07.06.2018 г. МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДИРЕКТОР AD56243C_07.06.2018.pdf
205 07.06.2018 г. ИЛИЯНА КАНЕВА ЗАВ. СЛУЖБА 6DB59CE_07.06.2018.pdf
206 07.06.2018 г. ИРЕНА ЗДРАВКОВА АДМ. СЕКРЕТАР 329DD388_07.06.2018.pdf
207 07.06.2018 г. БОРЯНА ГЕРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 9B19BDCC_07.06.2018.pdf
208 07.06.2018 г. МИЛЬО ИВАНОВ СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ F7640B7C_29.06.2018.pdf
209 07.06.2018 г. КИРИЛ ВЪЛЧЕВ ПРОК. ПОМОЩНИК 51441D29_29.06.2018.pdf
210 07.06.2018 г. ЦВЕТАЛИНА СИМОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 700775A6_06.06.2018.pdf
211 07.06.2018 г. ПЕТЪР ЛАЗАРОВ МЛ. ЕКСПЕРТ 71BO8980_07.06.2018.pdf
212 07.06.2018 г. КРАСИМИР ТОДОРОВ ГЛ. ЕКСПЕРТ 3411B6DE_07.06.2018.pdf
213 07.06.2018 г. АННА СТОЯНОВА СЪД. СЕКРЕТАР 4514532B_18.06.2018.pdf
214 07.06.2018 г. МАРИЯ АНДОНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ A528C783_13.06.2018.pdf
215 07.06.2018 г. ДАНИЕЛ ЦОНКОВ Н-К ОТДЕЛ F33C4B5A_2.6.2018.pdf
216 07.06.2018 г. АНТОН НИКОЛОВ СТ. ЕКСПЕРТ 5E460F0B_6.6.2018.pdf
217 07.06.2018 г. РОСИЦА МАСЪРЛИЕВА МЛ. ЕКСПЕРТ CAEE2100_4.6.2018.pdf
218 07.06.2018 г. ДИМО ДИМИТРОВ Н-К ОТДЕЛ 42985EB4_4.6.2018.pdf
219 07.06.2018 г. АЛЕКСАНДЪР ЖЕЛЕВ СТ. ЕКСПЕРТ DCD89220_5.6.2018.pdf
220 07.06.2018 г. АНДРЕЯН ЗЛАТЕВ СТ. ЕКСПЕРТ 74CE771C_4.6.2018.pdf
221 07.06.2018 г. ПЕТЪР ЯКИМОВ СТ. ЕКСПЕРТ 20792A0A_6.6.2018.pdf
222 07.06.2018 г. ОГНЯН ЗДРАВКОВ МЛ. ЕКСПЕРТ 873869E0_5.6.2018.pdf
223 07.06.2018 г. РОСИЦА ПАВЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР F0DEF324_5.6.2018.pdf
224 07.06.2018 г. ЕЛИСАВЕТА АНДРЕЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 6F4DDB8A_30.5.2018.pdf
225 07.06.2018 г. КРАСИМИРА ПАНЧЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 970B045D_5.6.2018.pdf
226 07.06.2018 г. КЛАВДИЯ ПЕТРОВА СЪД. СЕКРЕТАР E0BB508A_6.6.2018.pdf
227 07.06.2018 г. ДИАНА КОНДАРЕВА СЪД. СЕКРЕТАР 463AA656_29.05.2018.pdf
228 07.06.2018 г. ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА СЪД. СЕКРЕТАР 36DDFAB7_25.05.2018.pdf
229 07.06.2018 г. ЕВГЕНИЯ БЪЧВАРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ BFB2F887_5.6.2018.pdf
230 07.06.2018 г. ИЛИАНА ПЕТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 7EF94A0D_4.6.2018.pdf
231 07.06.2018 г. ВАЛЕРИЯ БОЖИЛОВА СЪД. СЕКРЕТАР C48F09C7_6.6.2018.pdf
232 07.06.2018 г. СИЛВАНА ГИЗДОВА-ДИМИТРОВА СЪД. СЕКРЕТАР 146AD327_5.6.2018.pdf
233 07.06.2018 г. СВЕТЛАНА ТОШЕВА-ЗАРКОВА СЪД. СЕКРЕТАР B5A6121D_7.6.2018.pdf
234 07.06.2018 г. ЦВЕТАНКА ЯНЕВА СЪД. СЕКРЕТАР 0F1DB150_29.05.2018.pdf
235 07.06.2018 г. ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА СЪД. СЕКРЕТАР 3DF380AE_5.6.2018.pdf
236 07.06.2018 г. АННА СТАНОЕВА СЪД. СЕКРЕТАР 1A0124E4_5.6.2018.pdf
237 07.06.2018 г. ЖАСМИНА САВЧЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 41A215D4_25.5.2018.pdf
238 07.06.2018 г. НАТАША СТОЯНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 4781189E_22.5.2018.pdf
239 07.06.2018 г. НАДЕЖДА ИВАНОВА СТ. ЕКСПЕРТ 62DAEDBE_7.6.2018.pdf
240 07.06.2018 г. ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА СТ. ЕКСПЕРТ 0CDE7F19_4.6.2018.pdf
241 07.06.2018 г. ВЛАДИМИР ГЮРОВ СТ. ЕКСПЕРТ 02DE7494_7.6.2018.pdf
242 07.06.2018 г. НЕВЕНА ПАНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ C54686BE_21.5.2018.pdf
243 07.06.2018 г. ГАЛИНА НАЙДЕНОВА СЪД. АДМИНИСТР. НСлС E2E9D0E5_7.6.2018.pdf
244 07.06.2018 г. ЙОРДАНКА ДЖИКОВА АДМ. СЕКРЕТАР 25D6E756_30.5.2018.pdf
245 07.06.2018 г. ЦВЕТЕЛИНА СИМОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ EBFB585F_30.5.2018.pdf
246 07.06.2018 г. ЕЛЕНА ТИНКОВА ЗАВ. СЛУЖБА 182874A2_6.6.2018.pdf
247 07.06.2018 г. АЛЕКСАНДРА САВОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ C94CEF85_06.06.2018.pdf
248 07.06.2018 г. МАРИЯ МАРКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ E384F908_6.6.2018.pdf
249 07.06.2018 г. МИРА ТУРМАКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ E9E1309E_6.6.2018.pdf
250 07.06.2018 г. СВЕТЛА ДИМИТРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 3D4F3D63_6.6.2018.pdf
251 07.06.2018 г. СИЛВАНА МАРКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ  
252 07.06.2018 г. СИЛВИЯ КОЛЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ DF51354B_5.6.2018.pdf
253 07.06.2018 г. ЕЛИЯНА НИКОЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 63C639AA_5.6.2018.pdf
254 07.06.2018 г. НАТАША ГЕОРГИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ F538DF7A_6.6.2018.pdf
255 07.06.2018 г. КРАСИМИР ЧОМПАЛОВ ПРИЗОВКАР B50FD79F_6.6.2018.pdf
256 07.06.2018 г. АНТОН МУРДЖЕВ ПРИЗОВКАР C80C4B7C_07.06.2018.pdf
257 07.06.2018 г. ЕКАТЕРИНА РАЙКОВА ЗАВ. СЛУЖБА B70DAD88_4.6.2018.pdf
258 07.06.2018 г. ТЕОДОРА СТАЙКОВА СЪД. АРХИВАР 50C651A6_20.09.2018.pdf
259 07.06.2018 г. КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ЗАВ. СЛУЖБА E0EE3019_5.6.2018.pdf
260 07.06.2018 г. НАТАЛИЯ НИКОЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ EE332BBF_5.6.2018.pdf
261 07.06.2018 г. ВЕРА КОСТАДИНОВА ЗАВ. СЛУЖБА 8A9E5A3E_4.6.2018.pdf
262 07.06.2018 г. ДИАНА КЮЧУКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ F8884980E_31.05.2018.pdf
263 07.06.2018 г. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА-ГЕОРГИЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 8A7068A5_4.6.2018.pdf
264 07.06.2018 г. ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 21E2287F_25.09.2018.pdf
265 07.06.2018 г. РУМЯНА ДАЛЕВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ EFB32443_31.5.2018.pdf
266 07.06.2018 г. МИРОСЛАВА КОСТОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ E2B91EAF_5.6.2018.pdf
267 07.06.2018 г. ВЕНЕЛИНА СТОЯНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ AD0B2C24_4.6.2018.pdf
268 07.06.2018 г. СТЕФКА ВЪЛЧИНОВА-ТАЛЕВА Н-К ОТДЕЛ FEE602A7_06_06_2018.pdf
269 07.06.2018 г. СИРМА ЕНКОВА РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР CA2A04B6_06.06.2018.pdf
270 07.06.2018 г. ГЕОРГИ НЕДЕВ МЛ. ЕКСПЕРТ C59A6035_4.6.2018.pdf
271 08.06.2018 г. КАМЕЛИЯ КОЛЕВА-АВРАМОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 24FD12CE_06.06.2018.pdf
272 08.06.2018 г. МАРИЯ БОНЧОВСКА ПРОК. ПОМОЩНИК B0522725_08.06.2018.pdf
273 11.06.2018 г. ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ C3D7BA99_19.06.2018.pdf
274 22.06.2018 г. ГЕОРГИ СРЕДКОВ СТ. ЕКСПЕРТ 8D9AA61D_21.06.2018.pdf
275 12.07.2018 г. ЯСЕН ТОДОРОВ МЛ. ЕКСПЕРТ 467CB4F6_12.07.2018.pdf
276 13.07.2018 г. СИЛВИЯ МИЛУШЕВА ПРОК. ПОМОЩНИК DBB5C597_13.07.2018.pdf
277 30.07.2018 г. ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ/СНАБД-Л CA12A4DC_30.07.2018.pdf
278 30.07.2018 г. МАРИН МАРИНОВ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ/СНАБД-Л DBB8F000_30.07.2018.pdf
279 31.07.2018 г. МАРГАРИТА МАЛИНОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 15592CEF_31.07.2018.pdf
280 01.08.2018 г. ТОДОР МАСЛАРОВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 1C2A0923_01.08.2018.pdf
282 02.08.2018 г. БОЙКА ТОДОРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ D797D65A_31.07.2018.pdf
283 06.08.2018 г. КРАСИМИРА ПЕТРОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ A6A326D6_06.08.2018.pdf
284 07.08.2018 г. ВИКТОР ИВАНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 87E15A49_14.09.2018.pdf
285 08.08.2018 г. ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 06954889_03.08.2018.pdf
286 08.08.2018 г. РОСИЦА ИВАНОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 13AE338E_03.08.2018.pdf
287 10.08.2018 г. ЛЕНА ТОДОРОВА РЪКОВОДИТЕЛ УЦ -ГР. БЯЛА 9E30B7BB_31.07.2018.pdf
288 10.08.2018 г. ЖАНА МИХАЙЛОВА ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ/ДОМАКИН B04B2CF9_10.08.2018.pdf
289 10.08.2018 г. ТЕОДОРА КОЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ A2503AC4_10.08.2018.pdf
290 13.08.2018 г. РАЛИЦА БАЛАВЕСОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ B4844268_12.08.2018.pdf
291 13.08.2018 г. ЛИДИЯ КОСТОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 923BF100_13.08.2018.pdf
292 13.08.2018 г. ПЕТЪР РАНГЕЛОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 1DC7FE5F_13.08.2018.pdf
293 13.08.2018 г. МИРТА ГАРРИДО ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ-КАСИЕР 533CD298_13.08.2018.pdf
294 13.08.2018 г. ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ А95Е7ЕF5_14.09.2018.pdf
295 14.08.2018 г. НАТАША СТОЯНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 981094B2_14.08.2018.pdf
296 14.08.2018 г. МАРИЯНА БОРИСОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 4781D035_10.08.2018.pdf
297 14.08.2018 г. СВЕТЛА БОРИСОВА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 810ADC91_13.08.2018.pdf
298 14.08.2018 г. СЛАВКА ИВКОВА-НИКОЛОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 115B2999_14.08.2018.pdf
299 14.08.2018 г. СВЕТЛА ИВАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ E32266C5_14.08.2015.pdf
300 14.08.2018 г. СТОЯНКА ДЕЧЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ FE25196E_14.08.2018.pdf
301 14.08.2018 г. ГЕРГАНА ИВАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 341E5FCA_13.08.2018.pdf
302 14.08.2018 г. ПЕТЯ ВАСИЛЕВА УПРАВИТЕЛ ПОЧИВНА БАЗА 0D21FB1E_13.08.2018.pdf
303 14.08.2018 г. ТРАЙЧО СТАНКОВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ 5A6BCEA0_13.08.2018.pdf
304 15.08.2018 г. ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 1FE576A2_02.08.2018.pdf
305 15.08.2018 г. ЛУИЗА ЕВГЕНИЕВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ DD624EEA_07.08.2018.pdf
306 15.08.2018 г. ВЛАДИМИР УЗУНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 4788715E_06.08.2018.pdf
307 15.08.2018 г. ВИКТОРИЯ УЗУНОВА-ГЛУХАРОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 4E4BEF0E_09.08.2018.pdf
308 15.08.2018 г. АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ DBE527A3_13.08.2018.pdf
309 15.08.2018 г. РАЙНА ЦЕНЕВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 31802FA1_13.08.2018.pdf
310 15.08.2018 г. МИЛЕНА АНТОНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 310E1780_14.08.2018.pdf
311 15.08.2018 г. ИВАН МЕТОДИЕВ РЪКОВОДИТЕЛ УБ 2D77112A_15.08.2018.pdf
312 27.08.2018 г. ДИАНА АНАСТАСОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 83D6C45D_27.08.2018.pdf
313 27.08.2018 г. ВЕРА ПЕЙОВА ПРОК. ПОМОЩНИК 8108147315_14.08.2018.pdf
314 13.09.2018 г. ТЕОДОРА ГОГОВА МЛ. ЕКСПЕРТ 9B7E2474_13.09.2018.pdf
315 14.09.2018 г. МАРИАНА ВЪЛКАРЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 91B872FD_14.09.2018.pdf
316 14.09.2018 г. ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ МЛ. ЕКСПЕРТ А95Е7ЕF5_14.09.2018.pdf
317 14.09.2018 г. ВИКТОР ИВАНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 87E15A49_14.09.2018.pdf
318 17.09.2018 г. ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 80DBA4FE_15.09.2018.pdf
319 18.09.2018 г. СИЙКА ПАНАЙОТОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 97ADBA92_17.09.2018.pdf
320 21.09.2018 г. ЗИНОВИ БОЯДЖИЕВ МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ F34068EE_21.09.2018.pdf
321 21.09.2018 г. ТЕОДОРА СТАЙКОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 50C651A6_20.09.2018.pdf
322 26.09.2018 г. ЙОАН МИХАЙЛОВ ПРОК. ПОМОЩНИК B5A30FEF_21.09.2018.pdf
323 26.09.2018 г. ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 21E2287F_25.09.2018.pdf
324 28.09.2018 г. НЕДЕЛЧО МИХАЙЛОВ СИСТ. АДМИНИСТРАТОР 94713890_28.09.2018.pdf
325 01.10.2018 г. ИВА ШАНКОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ FE0F53A2_01.10.2018
326 01.10.2018 г. ЙОРДАН ДАНЕВ МЛ. ЕКСПЕРТ BE462D8E_01.10.2018
327 03.10.2018 г. АНГЕЛ ПЕТРОВ ГЛ. ЕКСПЕРТ E4170CDC_03.10.2018
328 03.10.2018 г. ИРИНА МИНКОВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 084B25F0_03.10.2018
329 10.10.2018 г. АЛЕКСАНДРА СИМЕОНОВА МЛ.СПЕЦИАЛИСТ DF6411B2_10.10.2018.pdf
330 11.10.2018 г. МАЛИНКА ВЪЛКОВА МЛ. ЕКСПЕРТ DAB54288_11.10.2018.pdf
331 15.10.2018 г. САШКА ПОПОВА МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ-АДМИН./ДОМАКИН 075DE873_12.10.2018.pdf
332 30.10.2018 г. ИВОНА АТАНАСОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ CCF_000293.pdf
333 06.11.2018 г. ЮЛИАНА НИКОЛОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 8E94A5DF_06.11.2018.pdf
334 06.11.2018 г. МАРИЯНА СТОЯНОВА ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ/ДОМАКИН C5BC2250_06.11.2018.pdf
335 06.11.2018 г. ИРИНА РАДЕВА ГЛ. ЕКСПЕРТ 39459355_01.11.2018.pdf
336 20.11.2018 г. БОНИТА ГУГИНА РЪКОВОДИТЕЛ УЦ 9BC714B9_16.11.2018.pdf
337 04.12.2018 г. ЗОРНИЦА КАМБУРОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 1C3FDDDD_04.12.2018.pdf
338 06.12.2018 г. ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА СЪД. АРХИВАР BB49CE77_05.12.2018.pdf
339 11.12.2018 г. БОРИСЛАВА ИЗПОЛДЖИЙСКА ПРОК. ПОМОЩНИК 3BBBF27C_10.12.2018.pdf
340 14.12.2018 г. ЮЛИАНА СТАМЕНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ DE36B36A_13.12.2018.pdf
341 17.12.2018 г. АНЕТА АСЕНОВА СЪД. ДЕЛОВОДИТЕЛ 06450D6B_17.12.208.pdf