На 01.07.2020 година тържествено встъпиха в длъжност трима прокурори в Районна прокуратура гр. Плевен и един младши следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Плевен. Зам. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен Николай Пачевски връчи актовете за встъпване на четиримата. На церемонията присъстваха административният ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен Пламен Петков, прокурори от Окръжна и Районна прокуратура гр. Плевен, както и следователи от ОСС при ОП гр. Плевен. С Решение по Протокол № 22 от 17 юни 2020 година на основание чл.194 ал 2 от ЗСВ, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет премести Чавдар Шолев – прокурор в Районна прокуратура гр. Троян на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. Плевен. С Решение по Протокол №23 от 24 юни 2020 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са назначени Елеонора Янева и Елена Паунова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура гр. Плевен и Петър Стойнев на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Плевен. 

На 18.06.2020г. към наказателна отговорност в качеството на обвиняем е привлечено лицето З.О.М. за това, че през 2019г. в с.Крушовица, обл.Плевен поискал и приел неследваща се облага в парично изражение от различни лица, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице – началник на Затвора – Плевен във връзка със службата на последния. В резултат на проведените от наблюдаващия прокурор процесуално-следствени действия са събрани доказателства за пет случая на търговия с влияние с цел награждаване на лишени от свобода с домашен отпуск, положително становище във връзка с предсрочно условно освобождаване и определяне на вида на наказанието на лишен от свобода за допуснато нарушение. С оглед високата степен на обществена опасност лицето е приведено в ареста с постановление за задържане под стража за 72 часа, с цел осигуряването му пред Окръжен съд – Плевен за решаване въпроса за мярката му за неотклонение. Работата по случая продължава.

Новини