На 01.07.2020 година тържествено встъпиха в длъжност трима прокурори в Районна прокуратура гр. Плевен и един младши следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Плевен. Зам. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен Николай Пачевски връчи актовете за встъпване на четиримата. На церемонията присъстваха административният ръководител на Районна прокуратура гр. Плевен Пламен Петков, прокурори от Окръжна и Районна прокуратура гр. Плевен, както и следователи от ОСС при ОП гр. Плевен. С Решение по Протокол № 22 от 17 юни 2020 година на основание чл.194 ал 2 от ЗСВ, Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет премести Чавдар Шолев – прокурор в Районна прокуратура гр. Троян на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура гр. Плевен. С Решение по Протокол №23 от 24 юни 2020 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са назначени Елеонора Янева и Елена Паунова на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура гр. Плевен и Петър Стойнев на длъжност „младши следовател“ в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Плевен. 

На 18.06.2020г. към наказателна отговорност в качеството на обвиняем е привлечено лицето З.О.М. за това, че през 2019г. в с.Крушовица, обл.Плевен поискал и приел неследваща се облага в парично изражение от различни лица, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице – началник на Затвора – Плевен във връзка със службата на последния. В резултат на проведените от наблюдаващия прокурор процесуално-следствени действия са събрани доказателства за пет случая на търговия с влияние с цел награждаване на лишени от свобода с домашен отпуск, положително становище във връзка с предсрочно условно освобождаване и определяне на вида на наказанието на лишен от свобода за допуснато нарушение. С оглед високата степен на обществена опасност лицето е приведено в ареста с постановление за задържане под стража за 72 часа, с цел осигуряването му пред Окръжен съд – Плевен за решаване въпроса за мярката му за неотклонение. Работата по случая продължава.

На 12.06.2020г. около 03.30 в резултат на проведени процесуално-следствени действия е по Досъдебно производство на ОП-Плевен е извършено претърсване в избено помещение в ж.к.Сторгозия в гр.Плевен ползвано от А.С.В. в резултат на което е иззето количество около 20 грама метамфетамин наричан „Пико“, заедно с аксесоари и реактиви за производството на метамфетамини, както и прекурсори. От събраните до момента доказателства се установява, че лицето лично изготвя наркотичните вещества в помещението, в което са намерени, след което ги разпространява на територията на гр.Плевен. За документиране на дейността на лицето са използвани СРС. Лицето е осъждано за притежание на наркотични вещества и настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на две осъждания. Предстои привличане на лицето в качеството на обвиняем и внасяне искане в ОС-Плевен за вземане на постоянна мярка за неотклонение ЗС.

Новини