Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и с цел да се осигури защита на политическите права на гражданите и провеждане на изборен процес в съответствие с изискването на закона, Районна прокуратура гр. Враца уведомява гражданите, че в деня преди изборите 26.10.2019г. от 8.30 до 18.00 часа и в деня на изборите – 27.10.2019 г. от 07,00 ч. сутринта до един час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден ще бъде осигурен необходимия достъп на граждани и организации да подават жалби и сигнали, свързани с нарушения в изборния процес на място и адрес:   гр. Враца, ул. „Христо Ботев” № 29, трети етаж, стая  № 311 e-mail: [email protected]    

Научи повече

     Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26.05.2019г. и с цел да се осигури защита на политическите права на гражданите и провеждане на изборен процес в съответствие с изискването на закона, Районна прокуратура - гр.Враца уведомява гражданите, че в празничния ден - 24.05.2019г. от 8.30 часа сутринта до 17.00 часа вечерта, в деня преди изборите 25.05.2019г. от 8.30 до 18.00 часа и в деня на изборите - 26.05.2019г.от 07.00 часа сутринта до един час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден ще бъде осигурен необходимия достъп на граждани и организации да подават жалби и сигнали, свързани с нарушения в изборнияпроцес на място и адрес:     гр.Враца, ул."Христо Ботев" № 29, ет.3, ст.311, e-mail: [email protected]

Научи повече

Новини