Районна прокуратура - Стара Загора

най-използваните електронни услуги

Всички електронни услуги

Издаване на удостоверение за неприключени наказателни производства

Подаване на заявление и получаване на информация по ЗДОИ на граждани

Подаване на искане за задължително настаняване и лечение

Издаване на удостоверение за изтърпяно наказание

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждането на 09.06.2024 г. на избори за членове на Европейския парламент от Република България и на избори за Народно събрание, можете да подавате сигнали за престъпления против политическите права на гражданите в Районна прокуратура – Стара Загора и териториалните отделения в гр.Казанлък, гр. Раднево, гр. Гълъбово и гр. Чирпан към Районна прокуратура - Стара Загора и чрез следните комуникационни форми:

Районна прокуратура – Стара Загора – областния град:

Телефони - стационарен: 042/613 477

Електронен адрес - [email protected]

 

Териториално отделение – Казанлък към Районна прокуратура – Стара Загора:

Телефонистационарен: 0431/65 427

Електронен адрес - [email protected]

 

Териториално отделение – Раднево към Районна прокуратура – Стара Загора:

Телефонистационарен: 0417/82 530

Електронен адрес - [email protected]

 

Териториално отделение – Гълъбово към Районна прокуратура – Стара Загора:

Телефонистационарен: 0418/68 401

Електронен адрес - [email protected]

 

Териториално отделение – Чирпан към Районна прокуратура – Стара Загора:

Телефонистационарен: 0416/90 146

Електронен адрес - [email protected]