Забранява се достъпа на граждани и външни лица до кабинетите на прокурорите и останалите канцеларии на РП- Ловеч, с изключение на служители на ОД на МВР- Ловеч, РУ на МВР- Ловеч и РУ на МВР- Угърчин. За приемането на кореспонденция и в изключителни или спешни  случаи на жалби от граждани, служителят на ОЗ „Охрана“- Ловеч, охраняващ входа на Съдебна палата- гр. Ловеч, следва да уведоми по телефон служител от деловодството на РП- Ловеч. Кореспонденцията да бъде приемана на входа на Съдебна палата - гр. Ловеч от служител на РП- Ловеч, който е с лични предпазни средства, без достъп до лицето. Призоваването на лица по преписки и досъдебни производства за периода на обявеното извънредно положение да се извършва по телефон или по електронен път. Справките по преписки и досъдебни производства да се извършват само по телефон - 068 663 114  или по електронен път на адрес - [email protected], както и в сайта на ПРБ , директория „Преписки“ .

Научи повече

Новини