Прием на граждани

График приемни дни 2024

За контакт:  

служебни телефони на Районна прокуратура - Ловеч: 068 663 114; 068 663 107;

факс: 068 600 658 ; e-mail: [email protected]

И.Ф.Адм.ръководител-Районен прокурор: 068 603 188; e-mail: [email protected]

Зам. на адм.ръководител: 068 663 114; e-mail: [email protected]

Адм. секретар: 068 663 116;  e-mail: [email protected]