Прием на граждани

График приемни дни 2023

За контакт:  

служебни телефони на Районна прокуратура - Ловеч: 068/663 114; 068/663 107; факс: 068/600 658 ; e-mail: [email protected]

И.Ф.Адм.ръководител-Районен прокурор: 068/603 188; e-mail: [email protected]

Зам. на адм.ръководител: 068/ 663 117; e-mail: [email protected]

Адм. секретар: 068/663 118;  e-mail: [email protected]