Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
85 24.01.2023 Марияна Стойчева Главен счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
86 05.04.2023 Искра Стоянова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
87 05.04.2023 Мария Хаджийска Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
88 13.04.2023 Мая Ганковска Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
89 26.04.2023 Нели Генчева Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
90 27.04.2023 Таня Кирилова Призовкар Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
91 02.05.2023 Христина Стефанова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
92 02.05.2023 Силвия Грозданова Съдебен архивар Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
93 02.05.2023 Росица Попова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
94 02.05.2023 Лидия Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
95 03.05.2023 Анета Бечева Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
96 03.05.2023 Наталия Иванова Гл. специалист адм. дейност, той и касиер-счетоводител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
97 03.05.2023 Веселка Николова Съдебен статистик Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
98 04.05.2023 Десислава Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
99 05.05.2023 Светослава Стефанова Административен секретар Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
100 05.05.2023 Албена Българова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
101 05.05.2023 Борислава Московска Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
102 05.05.2023 Палмина Стоянова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
103 09.05.2023 Снежана Балевска Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
104 09.05.2023 Вержиния Николова Призовкар Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
105 09.05.2023 Пенка Филева Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
106 10.05.2023 Виктория Маринова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
107 10.05.2023 Теменужка Ганковска Призовкар Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
108 15.05.2023 Динка Петрова Системен администратор Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
109 15.05.2023 Снежанка Конова Завеждащ служба Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
110 15.05.2023 Силвия Павлова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
111 31.05.2023 Радинка Стойкова Призовкар Декларация по чл.35, ал.1, т.2