Кариери

Сподели

21 Юни 2021 г.
ПРИЗОВКАР

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. ЛОВЕЧ

на основание Заповед № РД-04-168/18.06.2021г., на Районна прокуратура гр. Ловеч,

            ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „ПРИЗОВКАР“ – 1 /една/ щатна бройка в Звено „Специализирана  администрация“, Служба „Регистратура и деловодство“    с месторабота в съдебен район на Районна  прокуратура – Ловеч /включващ РП – Ловеч, Териториално отделение – гр. Троян, Териториално отделение – гр. Тетевен и Териториално отделение – гр. Луковит/

17 Юни 2021 г.
ШОФЬОР - ПРИЗОВКАР

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. ЛОВЕЧ

ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „ШОФЬОР - ПРИЗОВКАР“ в „Обща администрация“, Звено ”ИТО”

с месторабота в съдебен район на Районна  прокуратура – Ловеч

 

17 Юни 2021 г.
Съдебен деловодител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА конкурс за длъжността: „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ – 4 /четири/ щатни бройки

в Звено „Специализирана  администрация“, Служба „Регистратура и деловодство“   

с месторабота в съдебен район на Районна  прокуратура – Ловеч