Пленумът на Висшият съдебен съвет с решение по протокол № 7/28.03.2019 г. обяви национален конкурс за ученическо есе на тема "Откровенно за съдебната власт" и одобри регламент за провеждането му. За повече информация моля посете сайта на Висшия съдебен съвет.

Научи повече

Военно-окръжна прокуратура, град Пловдив определя за ден на отворените врати 15.04.2015 г.

Научи повече

Новини