Структура и организация

Военно-окръжна прокуратура Пловдив има по щат шест прокурора:

  • Административен ръководител - Военно-окръжен прокурор.
  • Заместник на административния ръководител - заместник военно-окръжен прокурор.
  • Военни прокурори четири броя.

Този прокурорски състав обслужва шест административни области - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали с обща територия 27522,9 кв.км или приблизително 1/5 от територията на Република България.

Прокуратурата е структурирана с централен военно-следствен участък (ВСУ) в град Пловдив и спомагателен военно-следствен участък в град Стара Загора.