№ по
ред
Входящ
номер
Дата на
завеждане
Име на декларатора
Длъжност
Декларация
1 705/18 21.6.2018 Иванка Вълчанова съдебен администратор
2 706/18 21.6.2018 Красимира Костадинова главен счетоводител
3 707/18 21.6.2018 Кристина Симеонова старши специалист - счетоводител
4 708/18 21.6.2018 Красимир Пенков системен администратор
5 709/18 21.6.2018 Теодора Бозукова прокурорски помощник
6 710/18 21.6.2018 Мария Чаракчиева завеждащ служба "РКИ"
7 711/18 21.6.2018 Ганка Карагенска съдебен секретар
8 712/18 21.6.2018 Александра Демирева съдебен секретар
9 713/18 21.6.2018 Добромира Янева съдебен секретар
10 714/18 21.6.2018 Валя Стоянова съдебен архивар
11 715/18 21.6.2018 Мая Георгиева съдебен деловодител
12 716/18 21.6.2018 Маргарита Христова съдебен деловодител
13 717/18 25.6.2018 Мария Атанасова съдебен секретар
14 718/18 26.6.2018 Цанка Попова завеждащ служба "РДА"
15 719/18 16.7.2018 Красимира Цочева служител по сигурността на информация