СЪОБЩЕНИЕ във връзка с епидемиологичната обстановка, относно реда на приемане и предаване на документи

Научи повече

Рекордно нисък процент на върнати от съда прокурорски актове и висока ефективност в работата на прокурорите показват данните от отчета за дейността на Окръжна прокуратура – Сливен за 2018 г. Те бяха представени от Административния ръководител на прокуратура г-н Пламен Стефанов пред магистрати от Съдебен район – Сливен. Специални гости на проявата бяха г-н Огнян Дамянов – член на ВСС, г-жа Ася Петрова – Заместник на Главния прокурор при ВАП, г-н Валери Първанов – ръководител на отдел 02 „Досъдебно“ при ВКП и г-жа Иванка Козарова – Зам. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас.

Научи повече

национален конкурс "Откровението на съдебната власт"

Научи повече

Кампания "Ден на отворените врати" в Окръжна прокуратура Сливен

Научи повече

Новини