26 Февруари 2024 г.

Доклад за дейността на прокуратурите от Сливенски съдебен район за 2023 година

17 Февруари 2023 г.

Доклад за дейността на прокуратурите от Сливенски съдебен район за 2022 година

23 Февруари 2022 г.

Доклад за дейността на прокуратурите през 2021 година в съдебен район Сливен

24 Март 2021 г.

Доклад за дейността през 2020г. на прокуратурите в Сливенски съдебен район

20 Февруари 2020 г.

Доклад за дейността на прокуратурите от Сливенски съдебен район

20 Февруари 2019 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛИВЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА И РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ В СЛИВЕН, НОВА ЗАГОРА И КОТЕЛ за 2 0 1 8 г.

12 Февруари 2018 г.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЛИВЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА И РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ В СЛИВЕН, НОВА ЗАГОРА И КОТЕЛ за 2 0 1 7 г.

14 Февруари 2017 г.

Доклад за дейността на прокуратурите от Сливенски съдебен район през 2016 година