Контакти

Информационен център за работа с граждани при ОП-Сливен

8804 гр.Сливен пл. "Хаджи Димитър" 2, Съдебна палата, ет. 3 тел: 044/619 900 факс: 044/662 167 e-mail: [email protected]

Окръжен следствен отдел при ОП Сливен

бул. "Генерал Скобелев" 7 тел: 044/662 520
 
Говорител на ОП-Сливен: Прокурор-Ваня Белева-Терзиева тел. за контакт:044/619916 GSM: 0882800395

 

Информационен център за работа с граждани при РП-Сливен

8804 гр.Сливен пл. "Хаджи Димитър" 2, Съдебна палата, ет. 3 тел: 044/619 914 факс: 044/622 667 e-mail: Р[email protected]

Подай сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.