Днес, прокурори, следователи и съдебни служители от целия съдебен район на гр. Разград организираха мълчаливо бдение пред сградата Окръжна прокуратура гр. Разград.        Така, по мирен начин, те категорично заявиха своето несъгласие с приетите на първо четене в Правната комисия на 45-тото Народно събрание промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс.       Ние, прокурорите, следователи и съдебните служители Разградският съдебен район изразяваме своето категорично несъгласие с прибързаните, неоснователни и безотговорни опити за промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс.       Считаме, че се извършва груба намеса в дейността на съдебната система, нарушава се нейната независимост и самостоятелност в частност на дейността на Прокуратурата на Република България.       Така се цели нарушаване на правовия ред в държавата, на върховенството на закона, и разделението на властите. Считаме, че с опитите за такъв тип промени в законите се уронват устоите на държавността в страната.        В заключение ще припомним един от древноримските постулати: „Без правосъдие няма свобода“.   Окръжен прокурор

Научи повече

Новини