Контакти

 
Банкови сметки на Окръжна прокуратура:
 - за съдебни такси: Банка ДСК  BIC STSABGSF   BG70STSA93003102363701
- за внасяне на гаранции: Банка Уникредит Булбанк BIC UNCRBGSF BG75UNCR75273300095936

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.