2019

Районна прокуратура - Исперих

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
13/10.05.2019 10.05.2019 Светлана Христова Гл.счетоводител Декларация по чл.35 ал.1 т.2 Светлана Христова
14/10.05.2019 10.05.2019 Айлин Касимова Aдминистративен секретар Декларация по чл.35 ал.1 т.2 Айлин Касимова
15/10.05.2019 15.05.2019 Вилия Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.2 Вилия Иванова
16/14.05.2019 14.05.2019 Сийка Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 Сийка Иванова
17/14.05.2019 14.05.2019 Миглена Якимова Съдебен архивар, той и призовкар Декларация по чл.35 ал.1 т.2 Миглена Якимова