На 17.04.2018 г. (вторник) от 10.00 ч. до 16.00 ч. в Съдебната палата в град Бяла ще бъде проведена традиционната инициатива "Ден на отворените врати", организирана с цел повишаване на правната култура на обществото и доверието в работата на съдебната власт. Мероприятието ще бъде осъществено съвместно между Районен съд - Бяла и Районна прокуратура - Бяла.

Научи повече

В деня на отворени врати на граждани, ученици представители на местния бизнес и всички заинтерисовани лица могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.

Научи повече

Новини