Информационен център за работа с граждани

7100 гр. Бяла, пл."Екзарх Йосиф І" № 6 тел.: 0817/734 66 факс: 0817/734 66 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.