ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП- БЯЛА

Адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“№6  тел. 0817/7 34-66; е-mail: [email protected]

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2019г.

юли

 

12.07.2019

 

 26.07.2019г.

 

Съдебната палата - Бяла

Ет.2, кабинет 2

 

 

13.00 ч. – 16.00ч.

2019г.

септември

 

 

13.09.2019г.

 

27.09.2019г.

 

Ет.2, кабинет 2

 

Ет.2, кабинет 2

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

2019 г.

октомври

 

11.10.2019г.

 

25.10.2019г.

 

Ет.2, кабинет 2

 

Ет.2, кабинет 2

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

2019г.

ноември

 

15.11.2019г.

 

29.11.2019г.

 

Ет.2, кабинет 2

 

Ет.2, кабинет 2

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

2019 г.

декември

 

06.12.2019г.

 

20.12.2019г.

 

Ет.2, кабинет 2

 

Ет.2, кабинет 2

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

13.00 ч. – 16.00ч.