Окръжна прокуратура - Варна

най-използваните електронни услуги

Всички електронни услуги

Издаване на удостоверение за неприключени наказателни производства

Подаване на заявление и получаване на информация по ЗДОИ на граждани

Подаване на искане за задължително настаняване и лечение

Издаване на удостоверение за изтърпяно наказание