Информационен център за работа с граждани

9000 Варна, пл. "Независимост" № 2, ет. 3 тел. деловодство: 052/617 909 факс: 052/617 881 e-mail: [email protected]

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ОП Варна: Радослав Лазаров 9000 Варна, пл. "Независимост" №2 тел.: 052/617 920 e-mail: [email protected]

За докладване на твърдения от страна на гражданите и представителите на изпълнителната власт за подкуп, вкл. на чужди длъжностни лица:

Прокурор Пламен Михайлов, тел. 052 617 943, e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.