Кариери

Сподели

23 Юни 2022 г.
Конкурс за заемане на длъжност "Съдебен деловодител"

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА:

- 1 (една) щатна бройка за длъжността “Съдебен деловодител“ в Служба „Регистратура и деловодство“, Специализирана администрация на Окръжна прокуратура – гр. Варна по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

- 1 (една) щатна бройка за длъжността “Съдебен деловодител“ в Служба „Деловодство“, Специализирана администрация на Окръжна прокуратура – гр. Варна по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ.