Кариери

Сподели

21 Януари 2021 г.
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 3 Щ.БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” И 1 Щ.БР. ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА

                   ОБЯВЯВА конкурс за заемане на:

- 2 (две) щатни бройки за длъжността “Съдебен деловодител“ в Служба „Деловодство“, Специализирана администрация на Окръжна прокуратура – гр. Варна по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ.

                   - 1 (една) щатна бройка за длъжността “Съдебен деловодител“ в Служба „Регистратура и деловодство“, Специализирана администрация на Окръжна прокуратура – гр. Варна по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ (заместване на работник или служител, който отсъства от работа).

                   - 1 (една) щатна бройка за длъжността “Съдебен секретар“ в Служба „Деловодство“, Специализирана администрация на Окръжна прокуратура – гр. Варна по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ (заместване на работник или служител, който отсъства от работа).