ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ВАРНА

Адрес: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2 тел.: 052 705 079, е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2024 г.

януари

 

 

19.01.2024 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.

Дияна Иванова - Заместник- окръжен прокурор

 

2024 г.

февруари

16.02.2024 г.

гр. Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2, втори етаж, кабинет 207

             

10:00 ч. – 12:00 ч.

Нина Величкова – Заместник - окръжен прокурор

 

2024 г.

март

15.03.2024 г.

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж, кабинета на административния ръководител

 

10:00 ч. – 12:00 ч.,

Красимир Конов - Окръжен прокурор

 

2024 г.

април

 

19.04.2024 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.,

Светлана Данева – Заместник - окръжен прокурор

 

2024 г.

Май

 

 

17.05.2024 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.

Дияна Иванова - Заместник- окръжен прокурор

 

2024 г.

юни

21.06.2024 г.

гр. Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2, втори етаж, кабинет 207

             

10:00 ч. – 12:00 ч.

Нина Величкова – Заместник - окръжен прокурор

 

 

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-ВАРНА

Адрес: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2 тел.: 052 705 079, е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2024 г.

юли

 

 

19.07.2024 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.,

Красимир Конов - Окръжен прокурор

 

2024 г.

август

16.08.2024 г.

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.

Дияна Иванова - Заместник- окръжен прокурор

 

2024 г.

септември

20.09.2024 г.

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.,

Светлана Данева – Заместник - окръжен прокурор

 

2024 г.

октомври

 

18.10.2024 г.

 

 

 

гр. Варна, ул. „Георги Атанасов“ № 2, втори етаж, кабинет 207

             

10:00 ч. – 12:00 ч.

Нина Величкова – Заместник - окръжен прокурор

 

2024 г.

ноември

 

 

15.11.2024 г.

 

 

 

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.,

Красимир Конов - Окръжен прокурор

 

2024 г.

декември

20.12.2024 г.

гр. Варна, Съдебна палата, пл. „Независимост“ № 2, трети етаж

10:00 ч. – 12:00 ч.

Светлана Данева - Заместник- окръжен прокурор