Районна прокуратура – Бяла съобщава, че съгласно Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждането на избори и референдуми ще се извърши присъствено дежурство на прокурори и съдебни служители в предизборния ден (24 май 2014г.).

Районна прокуратура – Бяла съобщава, че съгласно Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от Прокуратурата на Република България при провеждането на избори и референдуми, утвърдени със Заповед № ЛС-1161/15.04.2014г. на Главния прокурор на РБ ще се извърши присъствено дежурство на прокурори и съдебни служители в предизборния ден (24 май 2014г.) и деня на провеждане на избори за Европейски парламент (25 май 2014г.), както следва:

  • на 24.05.2014 год. – събота - от 8,30 часа до 18,00 часа.
  • на 25.05.2014год. – неделя- от 7,00 часа до обявяването от ЦИК на края на изборния ден.

Граждани и организации могат да подават сигнали и жалби, свързани с изборния процес през тези два дни в сградата на Районна прокуратура – Бяла – на пл. „Екзарх Йосиф І“, № 6 – етаж 2, стая 4, на факс: 0817/73466, както и на електронна поща [email protected]

В останалите дни преди и след изборите сигнали и жалби могат да се подават всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.