На 17.04.2018 г. (вторник) от 10.00 ч. до 16.00 ч. в Съдебната палата в град Бяла ще бъде проведена традиционната инициатива "Ден на отворените врати", организирана с цел повишаване на правната култура на обществото и доверието в работата на съдебната власт. Мероприятието ще бъде осъществено съвместно между Районен съд - Бяла и Районна прокуратура - Бяла.

На 17.04.2018 г. (вторник) от 10.00 ч. до 16.00 ч. в Съдебната палата в град Бяла ще бъде проведена традиционната инициатива "Ден на отворените врати", организирана с цел повишаване на правната култура на обществото и доверието в работата на съдебната власт. Мероприятието ще бъде осъществено съвместно между Районен съд - Бяла и Районна прокуратура - Бяла.Събитието е отворено за всички граждани, проявяващи интерес към работата на съдебната власт в град Бяла.

Програмата за деня включва:

10.00 ч. - Съдът отблизо - опознавателна обиколка из канцелариите и запознаване с организацията на работата на магистратите и съдебни служители.

13.30 ч. - организирано посещение на ученици от СУ „Панайот Волов" гр. Бяла.

Беленската съдебна палата е с адрес: гр. Бяла, площад Екзарх Йосиф I № 6.

При нужда от допълнителна информация във връзка с посочената инициатива:

сл.тел.: 082/ 881-332 или e-mail: [email protected]