„Ден на отворени врати” на 22.02.2013

20 Февруари 2013 г.

На 22.02.2013 г. в Районна прокуратура гр. Бяла ще се проведе „Ден на отворени врати” в органите на съдебната власт.

На 22.02.2013 г. в Районна прокуратура гр. Бяла ще се проведе „Ден на отворени врати” в органите на съдебната власт.

Граждани, ученици, представители на местния бизнес и всички заинтересовани могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.