„Ден на отворени врати” в Районна прокуратура гр.Бяла

22 Февруари 2013 г.

На 22.02.2013 г. в Районна прокуратура гр. Бяла се проведе „Ден на отворени врати”.

На 22.02.2013 г. в Районна прокуратура гр. Бяла се проведе „Ден на отворени врати”.

Районна прокуратура гр.Бяла беше посетена от граждани в това число ученици, от които беше проявен голям интерес.