ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП- БЯЛА

Адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“№6  тел. 0817/7 34-66; е-mail: [email protected]


 

 

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП- БЯЛА

Адрес: гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф І“№6  тел. 0817/7 34-66; е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2017 г.

юли

 

14.07.2017г.

 

 

28.07.2017г.

Съдебната палата - Бяла

Ет.2, кабинет 2

 

 

Ет.2, кабинет 2

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

2017 г.

август

Съдебна ваканция

2017 г.

септември

 

15.09.2017г.

 

29.09.2017г.

 

Ет.2, кабинет 2

 

Ет.2, кабинет 2

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

2017 г.

октомври

 

13.10.2017г.

 

27.10.2017г.

 

Ет.2, кабинет 2

 

Ет.2, кабинет 2

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

2017 г.

ноември

 

10.11.2017г.

 

24.11.2017г.

 

Ет.2, кабинет 2

 

Ет.2, кабинет 2

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

2017 г.

декември

 

15.12.2017г.

 

28.12.2017г.

 

Ет.2, кабинет 2

 

Ет.2, кабинет 2

 

13.00 ч. – 16.00ч.

 

13.00 ч. – 16.00ч.