Ден на отворени врати 06.02.2015 г.

26 Януари 2015 г.

В деня на отворени врати на граждани, ученици представители на местния бизнес и всички заинтерисовани лица могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.

В Районна прокуратура - Бяла деня на отворени врати ще се проведе на 06.02.2015 г.

В деня на отворени врати на граждани, ученици представители на местния бизнес и всички заинтерисовани лица могат да посетят администрацията в прокуратурата и кабинетите на прокурорите, където да се запознаят със същността на работата и функциите им.