2018

Окръжна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 27.06.2018 Димитричка Петрова-Николаева Съдебен администратор Димитричка Николаева чл.35,ал.1.т.1
2 27.06.2018 Галя Йорданова Гл.счетоводител Галя Йорданова чл.35,ал.1,т.1
3 07.08.2018 Кремена Николова Главен специалист - счетоводител Кремена Николова чл.35,ал.1,т.1
4 27.06.2018 Даринка Петкова Главен специалист - административна дейност Даринка Петкова чл.35,ал.1,т.1
5 03.07.2018 Ваня Иванова Служител по сигурността на информацията Ваня Иванова чл.35,ал.1,т.1
6 27.06.2018 Петя Костадинова Завеждащ служба "РНКИ" Петя Костадинова чл.35,ал.1,т.1
7 27.06.2018 Ивелина Тодорова Прокурорски помощник Ивелина Тодорова чл.35,ал.1,т.1
8 27.06.2018 Деница Пенева Завеждащ служба Деница Пенева чл.35,ал.1,т.1
9 27.06.2018 Павлина Радева Съдебен деловодител Павлина Радева чл.35,ал.1,т.1
10 27.06.2018 Боянка Георгиева Съдебен деловодител Боянка Георгиева чл.35,ал.1,т.1
11 27.06.2018 Павлина Петрова Съдебен деловодител Павлина Петрова чл.35,ал.1,т.1
12 14.05.2018 Таня Нанева Съдебен деловодител Таня Нанева чл.35,ал.1,т.1
13 27.06.2018 Милен Лишковски системен администратор Милен Лишковски чл.35,ал.1,т.1
17 27.06.2018 Красимир Петков Шофьор - призовкар Красимир Петков чл.35,ал.1,т.1
18 27.06.2018 Георги Георгиев Шофьор - призовкар Георги Георгиев чл.35,ал.1,т.1
19 27.06.2018 Хриска Панайотова Чистач Хриска Панайотова чл.35,ал.1,т.1
20 28.06.2018 Децислав Колев Домакин Децислав Колев чл.35,ал.1,т.1

Окръжен следствен отдел при ОП-Разград

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
14 27.06.2018 Емилия Георгиева Съдебен деловодител Емилия Георгиева чл.35,ал.1,т.1
15 27.06.2018 Антоанета Йорданова Съдебен деловодител Антоанета Йорданова чл.35,ал.1,т.1
16 16.07.2018 Пламена Коцева Съдебен деловодител Пламена Коцева чл.35,ал.1,т.1

Районна прокуратура - Кубрат

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 28.06.2018 Румяна Костова Административен секретар КРП-Р.Костова-декл.чл.35,ал.1,т.1
2 27.06.2018 Стела Георгиева-Димитрова Главен счетоводител КРП-Ст.Димитрова-декл.чл.35,ал.1,т.1
3 27.06.2018 Сузан Рашидова Съдебен деловодител КРП-С.Рашидова-декл.чл.35,ал.1,т.1
4 27.06.2018 Деница Чолакова-Енчева Съдебен деловодител КРП-Д.Енчева-декл.чл.35,ал.1,т.1
5 27.06.2018 Стилиана Гатева Съдебен архивар
6 28.06.2018 Мара Петкова Призовкар 1/2 бр. КРП-М.Петкова-декл.чл.35,ал.1,т.1

Районна прокуратура - Исперих

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.07.2018 Айлин Касимова Aдминистративен секретар Декларация чл.35 ал.1 т.1 Айлин Касимова
2 06.07.2018 Светлана Христова Гл.счетоводител Декларация по чл.35 ал.1 т.1 Светлана Христова
3 06.07.2018 Цветанка Касабова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.1 Цветанка Касабова
4 06.07.2018 Вилия Иванова Съдебен деловодител Декларация чл.35 ал.1 т.1 Вилия Иванова
5 06.07.2018 Миглена Якимова Съдебен архивар, той и призовкар Декларация по чл.35 ал.1 т.1 Миглена Якимова
7 20.09.2018 Сийка Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 Сийка Иванова

Окръжна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 Димитричка Петрова-Николаева Съдебен администратор Димитричка Николаева чл.35,ал.1,т.2
2 05.06.2018 Галя Йорданова Гл.счетоводител Галя Йорданова чл.35,ал.1.т.2
3 07.08.2018 Кремена Николова Главен специалист - счетоводител Кремена Николова чл.35,ал.1,т.2
4 01.08.2018 Даринка Петкова Главен специалист - административна дейност Даринка Петкова чл.35,ал.1,т.2
5 05.06.2018 Ваня Иванова Служител по сигурността на информацията Ваня Иванова чл.35,ал.1,т.2
6 01.06.2018 Петя Костадинова Завеждащ служба "РНКИ" Петя Костадинова чл.35,ал.1,т.2
7 06.06.2018 Ивелина Тодорова Прокурорски помощник Ивелина Тодорова чл.35,ал.1,т.2
8 01.06.2018 Деница Пенева Завеждащ служба Деница Пенева чл.35,ал.1,т.2
9 01.06.2018 Павлина Радева Съдебен деловодител Палина Радева чл.35,ал.1,т.2
10 01.06.2018 Боянка Георгиева Съдебен деловодител Боянка Георгиева чл.35,ал.1,т.2
11 04.06.2018 Павлина Петрова Съдебен деловодител Павлина Петрова чл.35,ал.1,т.2
12 14.05.2018 Таня Нанева Съдебен деловодител Таня Нанева чл.35,ал.1,т.2
13 13.05.2018 Милен Лишковски системен администратор Милен Лишковски чл.35,ал.1,т.2

Окръжен следствен отдел при ОП-Разград

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
14 05.06.2018 Емилия Георгиева Съдебен деловодител Емилия Георгиева чл.35, ал.1, т.2
15 05.06.2018 Антоанета Йорданова Съдебен деловодител Антоанета Йорданова чл.35,ал.1,т.2
16 18.06.2018 Пламена Коцева Съдебен деловодител Пламена Коцева чл.35,ал.1,т.2

Районна прокуратура - Кубрат

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
А60/2018 02.07.2018 Сузан Рашидова Съдебен деловодител КРП-С.Рашидова-декл.чл.35,ал.1,т.2
А59/2018 07.06.2018 Румяна Костова Административен секретар КРП-Р.Костова-декл.чл.35,ал.1,т.2
А57/2018 04.06.2018 Мара Петкова Призовкар 1/2 бр. КРП-М.Петкова-декл.чл.35,ал.1,т.2
А58/2018 05.06.2018 Стилиана Гатева Съдебен архивар КРП-Ст.Гатева-декл.чл.35,ал.1,т.2
А61/2018 07.06.2018 Деница Чолакова-Енчева Съдебен деловодител КРП-Д.Енчева-декл.чл.35,ал.1,т.2
А62/2018 02.07.2018 Стела Георгиева-Димитрова Главен счетоводител КРП-Ст.Димитрова-декл.чл.35,ал.1,т.2

Районна прокуратура - Исперих

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1/11.06.2018 05.06.2018 Светлана Христова Гл.счетоводител Декларация по чл.35 ал.1 т.2 Светлана Христова
2/11.06.2018 06.06.2018 Айлин Касимова Aдминистративен секретар Декларация чл.35 ал.1 т.2 Айлин Касимова
3/11.06.2018 07.06.2018 Цветанка Касабова Съдебен деловодител Декларация чл.35 ал.1 т.2 Цветанка Касабова
4/11.06.2018 08.06.2018 Миглена Якимова Съдебен архивар, той и призовкар Декларация чл.35 ал.1 т.2 Миглена Якимова
5/11.06.2018 08.06.2018 Вилия Иванова Съдебен деловодител Декларация чл.35 ал.1 т.2 Вилия Иванова
12/23.10.2018 12.10.2018 Сийка Иванова Съдебен деловодител Декларация чл.35 ал.1 т.2 Сийка Иванова

Окръжна прокуратура - Разград

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за несъвместимост чл. 35, ал. 1, т.3. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 27.06.2018 Димитричка Петрова-Николаева Съдебен администратор Димитричка Николаева чл.35,ал.1,т.3
2 27.06.2018 Галя Йорданова Гл.счетоводител Галя Йорданова чл.35,ал.1,т.3
3 27.06.2018 Кремена Николова Главен специалист - счетоводител Кремена Николова чл.35,ал.1,т.3
4 27.06.2018 Даринка Петкова Главен специалист - административна дейност Даринка Петкова чл.35,ал.1,т.3
5 03.07.2018 Ваня Иванова Служител по сигурността на информацията Ваня Иванова чл.35,ал.1,т.3
6 27.06.2018 Петя Костадинова Завеждащ служба "РНКИ" Петя Костадинова чл.35,ал.1,т.3
7 27.06.2018 Ивелина Тодорова Прокурорски помощник Ивелина Тодорова чл.35,ал.1,т.3
8 27.06.2018 Деница Пенева Завеждащ служба Деница Пенева чл.35,ал.1,т.3
9 27.06.2018 Павлина Радева Съдебен деловодител Павлина Радева чл.35,ал.1,т.3
10 01.06.2018 Боянка Георгиева Съдебен деловодител Боянка Георгиева чл.35,ал.1,т.3
11 27.06.2018 Павлина Петрова Съдебен деловодител Павлина Петрова чл.35,ал.1,т.3
12 14.05.2018 Таня Нанева Съдебен деловодител Таня Нанева чл.35,ал.1,т.3
13 27.06.2018 Милен Лишковски системен администратор Милен Лишковски чл.35,ал.1,т.3
17 27.06.2018 Красимир Петков Шофьор - призовкар Красимир Петков чл.35,ал.1,т.3
18 27.06.2018 Георги Георгиев Шофьор - призовкар Георги Георгиев чл.35,ал.1,т.3
19 27.06.2018 Хриска Панайотова Чистач Хриска Панайотова чл.35,ал.1,т.3
20 28.06.2018 Децислав Колев Домакин Децислав Колев чл.35,ал.1,т.3

Окръжен следствен отдел при ОП-Разград

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за несъвместимост чл. 35, ал. 1, т.3. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
14 27.06.2018 Емилия Георгиева Съдебен деловодител Емилия Георгиева чл.35,ал.1,т.3
15 27.06.2018 Антоанета Йорданова Съдебен деловодител Антоанета Йорданова чл.35,ал.1,т.3
16 16.07.2018 Пламена Коцева Съдебен деловодител Пламена Коцева чл.35,ал.1,т.3

Районна прокуратура - Кубрат

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за имуществени интереси чл. 35, ал. 1, т.4. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
Р62/2018 02.07.2018 Стилиана Гатева Съдебен архивар КРП-Ст.Димитрова-декл.чл.35,ал.1,т.4

Районна прокуратура - Исперих

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за имуществени интереси чл. 35, ал. 1, т.4. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
11/03.09.2018 03.09.2018 Цветанка Касабова Съдебен деловодител Декларация Цветанка Касабова чл. 35, ал.1, т.4