ГРАФИК на приемните дни от Административния ръководител - Апелативен прокурор гр. Бургас, тел за контакт: 056/871717 и ел.поща: [email protected]

График за прием на граждани на Административен ръководител-Апелативен прокурор Бургас за второто шестмесечие на 2024 година

                      17.07.2024г.;                    23.10.2024г.

                      21.08.2024г.;                    20.11.2024г.

                      18.09.2024г.;                   18.12.2024г.

Приемът ще се осъществява от 10,00 до 12 часа и от 14.00 до 16,00 часа в конферентната зала на АП-Бургас, находяща се на партера в Съдебна палата-Бургас.  

График за прием на граждани на Административен ръководител-Апелативен прокурор Бургас за първото шестмесечие на 2024 година

                      17.01.2024г.;                    17.04.2024г.

                      21.02.2024г.;                    22.05.2024г.

                      20.03.2024г.;                    19.06.2024г.

Приемът ще се осъществява от 10,00 до 12 часа и от 14.00 до 16,00 часа в конферентната зала на АП-Бургас, находяща се на партера в Съдебна палата-Бургас.   

График за прием на граждани на Административен ръководител-Апелативен прокурор Бургас за второто шестмесечие на 2023 година

                      19.07.2023г.;                    18.10.2023г.

                      23.08.2023г.;                    22.11.2023г.

                      20.09.2023г.;                    20.12.2023г.

Приемът ще се осъществява от 10,00 до 12 часа и от 14.00 до 16,00 часа в конферентната зала на АП-Бургас, находяща се на партера в Съдебна палата-Бургас.   

График за прием на граждани на Административен ръководител-Апелативен прокурор Бургас за първото шестмесечие на 2023 година

                  

                      18.01.2023;                    19.04.2023;

                      22.02.2023;                    17.05.2023;

                      22.03.2023;                    21.06.2023г.

Приемът ще се осъществява от 10,00 до 12 часа и от 14.00 до 16,00 часа в конферентната зала на АП-Бургас, находяща се на партера в Съдебна палата-Бургас.

График за прием на граждани на Административен ръководител-Апелативен прокурор Бургас за месец ноември и декември 2022 година

                       17.11.2022г.  и            15.12.2022г.

Приемът ще се осъществява от 10,00 до 12 часа и от 14.00 до 16,00 часа в конферентната зала на АП-Бургас

График за прием на граждани на Административен ръководител-Апелативен прокурор Бургас за второто шестмесечие на 2019 година

График за прием на граждани на Административен ръководител-Апелативен прокурор Бургас за първото шестмесечие на 2019 година