Прием на граждани

Във връзка с предстоящите официални  и празнични дни, Ви уведомяваме, че считано от 23.12.2019г. до 10.01.2020г., по разпореждане на Главния прокурор прием на граждани няма да се осъществява.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали!

ГРАФИК на приемните дни в гр.Сливен и региона от Административния ръководител - Окръжен прокурор гр. Сливен телефон за контакт: 044/619900, 044/619911, е-mail: [email protected]