Прием на граждани

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция (COVID – 19)  се преустановява приемът на граждани

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали!

ГРАФИК на приемните дни в гр.Сливен и региона от Административния ръководител - Окръжен прокурор гр. Сливен телефон за контакт: 044/619900, 044/619911, е-mail: [email protected]