Образци на документи и банкови сметки за внасяне на такси/ съдебни гаранции

Образец на заявление за достъп до лични данни

Образец на заявление за издаване на удостоверение, че срещу лицето няма повдигнато обвинение по непреключило наказателно производство в НСлС / 90.2 KB

Образец на заявление за издаване на удостоверение, че срещу лицето няма повдигнато обвинение по непреключило досъдебно производство в Окръжна прокуратура Сливен / 98.3 KB


Банковa сметкa за внасяне на съдебни гаранции в ОП-Сливен:  BG16UNCR96603314289214

Банковa сметкa за внасяне на такси в ОП-Сливен:                         BG19UNCR96603118150019

                  - такси за издаване на удостоверения, служебни бележки и други документи;

                  - възстановяване на разноски по дела;

 


Уведомяваме Ви, че бихте могли да заплатите таксата от 2лв. за издаване на Удостоверение/Служебна бележка  на мястото на издаването му, съответно в Окръжна прокуратура Сливен-стая 308,  и Окръжен следствен отдел-пропуск. По този начин ще Ви бъде спестено заплащането на такса за банков превод. За целта следва да разполагате с дебитна или кредитна карта /независимо към коя банка/ на лицето, което ще извърши плащането.