Образци на документи и банкови сметки за внасяне на такси/ съдебни гаранции

Образец на заявление за достъп до лични данни

Образец на заявление за издаване на удостоверение, че срещу лицето няма повдигнато обвинение по непреключило наказателно производство в НСлС / 90.2 KB

Образец на заявление за издаване на удостоверение, че срещу лицето няма повдигнато обвинение по непреключило досъдебно производство в Окръжна прокуратура Сливен / 98.3 KB

Образец на заявление за издаване на удостоверение, че срещу лицето няма повдигнато обвинение по непреключило досъдебно производство в Районна прокуратура Сливен / 88.5 KB


Банкови сметки за внасяне на съдебни гаранции в ОП-Сливен и РП-Сливен, събирани от прокуратурите са както следва:

BG16UNCR96603314289214 за Окръжна прокуратура Сливен
BG82RZBB91553320052807 за Районна прокуратура Сливен


Банкови сметки за внасяне на такси в ОП-Сливен и РП-Сливен:

                  - такси за издаване на удостоверения, служебни бележки и други документи;

                  - възстановяване на разноски по дела;

са както следва:

BG19UNCR96603118150019 за Окръжна прокуратура Сливен
 BG31RZBB91553120052820 за Районна прокуратура Сливен


Уведомяваме Ви, че бихте могли да заплатите таксата от 2лв. за издаване на Удостоверение/Служебна бележка  на мястото на издаването му, съответно в Окръжна прокуратура Сливен-стая 308, Районна прокуратура Сливен-стая 312 и Окръжен следствен отдел-пропуск. По този начин ще Ви бъде спестено заплащането на такса за банков превод. За целта следва да разполагате с дебитна или кредитна карта /независимо към коя банка/ на лицето, което ще извърши плащането.