24 Март 2021 г.

Доклад за дейността през 2020г. на Районна прокуратура Сливен

27 Февруари 2020 г.

Доклад за дейността на Районна прокуратура Сливен

20 Февруари 2019 г.

Доклад за дейността на Районна прокуртатура Сливен за 2018 година

9 Февруари 2018 г.

Доклад за дейността на Районна прокуртатура Сливен за 2017 година

8 Февруари 2017 г.

Годишен доклад на РП-Сливен за 2016г.