Окръжна прокуратура Сливен

Административен ръководител-Окръжен прокурор: Веселин Гангалов

      Зам. административен ръководител: Диана Стоева

      Зам.административен ръководител: Руси Русев

    

  Окръжен следствен отдел към ОП Сливен

    Завеждащ отдел: Милко Гашев

  Районна прокуратура Сливен

Административен ръководител-Районен прокурор: Катя Колева

      Зам.административен ръководител: Милена Велкова

      Зам.административен ръководител: Надя Стоянова

 

 

                   Териториално отделение Нова Загора към РП-Сливен

 

                   Териториално отделение Котел към РП-Сливен