Структура и организация

Окръжна прокуратура Сливен

Административен ръководител-Окръжен прокурор: Пламен Стефанов

      Зам. административен ръководител: Диана Стоева

      Зам. административен ръководител: Веселин Гангалов

  Окръжен следствен отдел към ОП Сливен

    Завеждащ отдел: Милко Гашев

  Районна прокуратура Сливен

Административен ръководител-Районен прокурор: Катя Колева

 

 

                   Териториално отделение Нова Загора към РП-Сливен

 

                   Териториално отделение Котел към РП-Сливен