Окръжна прокуратура-Сливен отчете резултатите от дейността си за изминалата 2023 година

26 Март 2024 г.

На годишно отчетно събрание, проведено на 21.03.2024 г. прокуратурите от Сливенския съдебен район, включващ Окръжна прокуратура-Сливен, Районна прокуратура-Сливен и териториалните отделения в гр. Нова Загора и гр. Котел отчетоха много добри резултати в работата си по основните направления от дейността на прокуратурата. Прокурор Веселин Гангалов - административен ръководител на Окръжна прокуратура-Сливен представи данните за наблюдаваните и решени преписки и досъдебни производства през 2023 г., както и за дейността на прокуратурата по надзора за законност и защита правата на гражданите.

За добрите резултати прокурорите от Сливенския съдебен район бяха поздравени от г-жа Елена Каракашева - заместник главен прокурор при Върховна прокуратура и от г-н Любомир Петров - административен ръководител на Апелативна прокуратура-Бургас. Гости на отчетното събрание бяха г-н Мартин Данчев - председател на Окръжен съд-Сливен, г-н Слав Бакалов - председател на Административен съд-Сливен, старши комисар Димитър Величков - директор на ОД на МВР-Сливен и началник отдел „Разследване“ при ОД на МВР-Сливен.

Със Заповед на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните си задължения е наградена прокурор Катя Колева - административен ръководител на Районна прокуратура-Сливен, на която бяха връчени грамота и почетен плакет.