Контакти

Административен ръководител

майор Христо Анчев

 

Информационен център за работа с граждани

 Работи от 08.30 до 17:00 ч.
4000 Пловдив, ул. "д-р Г.М. Димитров" №28
Деловодство
тел.:  032204336, 032633839
 Факс: 032628766

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ВОП Пловдив
полк. Ангел Узунов
тел.: 032204335

Контакти ВСУ Стара Загора

 6000 Стара Загора, бул. Митрополит Методий Кусев № 33, ет.4
тел./факс: 042645236