Контакти

Информационен център за работа с граждани

 Работи от 08.30 до 17:00 ч. 4000 Пловдив, ул. "д-р Г.М. Димитров" №28
Деловодство
тел.: 032633839, 032204336
Факс: 032628766

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ВОП Пловдив
полк. Ангел Узунов
тел.: 032204335
моб. тел.: 0882887438

Военно-окръжна прокуратура Пловдив

Административен ръководител - военно-окръжен прокурор кап. Христо Анчев
тел.: 032204343

Контакти ВСУ Стара Загора

 6000 Стара Загора, бул. Митрополит Методий Кусев № 33, ет.4
тел./факс: 042645236