Обществени консултации

Центърът работи от 08.30 до 17:00 часа.
4000 Пловдив, ул. "д-р Г.М. Димитров" №28

Сигнали до прокуратурата могат да бъдат подавани в електронен вид.
В съобщението си трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.