Компетентността на Военно-окръжна прокуратура Пловдив е по отношение на престъпления извършвани от:

  • Военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
  • Генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства.
  • Резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв.
  • Гражданските лица на служба в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, в Министерството на вътрешните работи, в Националната служба за охрана, в Националната разузнавателна служба при или по повод изпълнение на службата им.