Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.06.2018 Динка Петрова Системен администратор Декларация по чл. 35, ал. 1 т.2
2 07.06.2018 Снежанка Конова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
3 07.06.2018 Росица Попова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
4 07.06.2018 Светослава Стефанова Административен секретар Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
6 07.06.2018 Силвия Грозданова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
7 07.06.2018 Валентина Пиянкова Главен счетоводител Декларация по чл.35, ал.1 т.2
8 23.08.2018 Наташа Иванова Главен специалист - административна дейност Декларация по чл.35, ал.1, т.2