Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
19 17.03.2020 Виктория Маринова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
20 08.05.2020 Валентина Пиянкова Главен счетоводител Декларация по чл. 35, ал.1, т.2
21 11.05.2020 Росица Попова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2
22 11.05.2020 Силвия Грозданова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2
23 11.05.2020 Силвия Павлова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2
24 12.05.2020 Снежанка Конова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2
25 13.05.2020 Наталия Иванова Гл. специалист адм. дейност, той и касиер-счетоводител Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2
26 14.05.2020 Динка Петрова Системен администратор Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2
27 14.05.2020 Светослава Стефанова Административен секретар Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2