Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
57 04.03.2022 Искра Стоянова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
58 29.03.2022 Мария Хаджийска Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
59 04.04.2022 Снежана Балевска Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
60 15.04.2022 Теменужка Ганковска Призовкар Декларация по чл.35, ал.1, т.2
61 19.04.2022 Силвия Грозданова Съдебен архивар Декларация по чл.35, ал.1, т.2
62 04.05.2022 Борислава Московска Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
63 05.05.2022 Динка Петрова Системен администратор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
64 05.05.2022 Десислава Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
65 05.05.2022 Виктория Маринова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
66 09.05.2022 Росица Попова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
67 09.05.2022 Албена Българова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
68 10.05.2022 Снежанка Конова Завеждащ служба Декларация по чл.35, ал.1, т.2
69 10.05.2022 Силвия Павлова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
70 10.05.2022 Нели Генчева Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
71 10.05.2022 Таня Кирилова Призовкар Декларация по чл.35, ал.1, т.2
72 11.05.2022 Валентина Пиянкова Главен счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
73 11.05.2022 Наталия Иванова Гл. специалист адм. дейност, той и касиер-счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
74 11.05.2022 Светослава Стефанова Административен секретар Декларация по чл.35, ал.1, т.2
75 11.05.2022 Вержиния Николова Призовкар Декларация по чл.35, ал.1, т.2
76 11.05.2022 Пенка Филева Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
77 11.05.2022 Палмина Стоянова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
78 11.05.2022 Веселка Николова Съдебен статистик Декларация по чл.35, ал.1, т.2
79 11.05.2022 Мая Ганковска Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
80 13.05.2022 Радинка Стойкова Призовкар Декларация по чл.35, ал.1, т.2
81 07.06.2022 Лидия Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
82 27.06.2022 Анета Бечева Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
83 14.09.2022 Христина Стефанова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2