Подаване на согнали по ЗЗЛПСПОИН

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ЛОВЕЧ

Уведомява, че е осигурено подаването на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) писмено, включително чрез електронна поща, или устно.

Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр по чл. 15,ал.2 от ЗЗЛПСПОИН до определения служител - Светослава Василева Стефанова – адм. секретар, а в нейно отсъствие – Наталия Данаилова Иванова – главен специалист адм. дейност – кабинет № 416, етаж IV, Съдебна палата – Ловеч.

Сигналите по електронна поща се подават на адрес: [email protected] или [email protected].

Устното подаване на сигнал може да се осъществи на телефон 068 663 116, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.