Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
28 13.01.2021 Искра Стоянова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
29 15.01.2021 Борислава Московска Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
30 20.01.2021 Мария Хаджийска Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
31 21.01.2021 Иванка Терзиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
32 22.01.2021 Десислава Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
33 22.01.2021 Веселка Николова Съдебен статистик Декларация по чл.35, ал.1, т.2
34 26.01.2021 Теменужка Ганковска Призовкар Декларация по чл.35, ал.1, т.2
35 27.01.2021 Мая Ганковска Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
36 28.01.2021 Снежана Балевска Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
37 28.04.2021 Силвия Грозданова Съдебен архивар Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2
38 28.04.2021 Росица Попова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
39 29.04.2021 Валентина Пиянкова Главен счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
40 29.04.2021 Наталия Иванова Гл. специалист адм. дейност, той и касиер-счетоводител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
41 10.05.2021 Нели Генчева Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
42 12.05.2021 Снежанка Конова Завеждащ служба Декларация по чл.35, ал.1, т.2
43 14.05.2021 Борислава Московска Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
44 14.05.2021 Светослава Стефанова Административен секретар Декларация по чл.35, ал.1, т.2
45 14.05.2021 Виктория Маринова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
46 14.05.2021 Силвия Павлова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
47 14.05.2021 Динка Петрова Системен администратор Декларация по чл.35, ал.1, т.2
48 14.05.2021 Палмина Стоянова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
49 14.05.2021 Албена Българова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
50 14.05.2021 Пенка Филева Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.2
51 14.05.2021 Вержиния Николова Призовкар Декларация по чл.35, ал.1, т.2