Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
112 17.01.2024 Пенка Филева Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2
113 09.02.2024 Христина Стефанова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2
114 09.02.2024 Христина Стефанова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2