Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
9 18.01.2019 Силвия Павлова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35, ал.1 т.2
10 08.05.2019 Росица Попова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.2
11 09.05.2019 Светослава Стефанова Административен секретар Декларация по чл.35 ал.1 т.2
12 09.05.2019 Динка Петрова Системен администратор Декларация по чл.35 ал.1 т.2
13 09.05.2019 Силвия Павлова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.2
15 10.05.2019 Силвия Грозданова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.2
16 10.05.2019 Снежанка Конова Съдебен деловодител Декларация по чл.35 ал.1 т.2
17 08.05.2019 Валентина Пиянкова Главен счетоводител Декларация по чл.35 ал.1 т.2
18 29.07.2019 Наталия Иванова Гл. специалист адм. дейност, той и касиер-счетоводител Декларация по чл. 35 ал.1 т.2