Районна прокуратура  град Ловеч

5500 Ловеч, ул. “Търговска” № 41, ет. 4

тел:   068 663 114

факс:  068 600 658

email: [email protected]

 
Териториално отделение град Троян

5600 Троян, площад “Възраждане”

тел:   0670 6 32 67

факс:  0670 6 07 16

Териториално отделение град Тетевен

5700 Тетевен, ул. “Христо Ботев” 3а

тел:   0678 5 24 29

факс:  0678 5 33 04

Териториално отделение град Луковит

5770 Луковит, ул. “Милин камък” 2

тел:   0697 5 20 25

факс:  0697 5 21 25