Уведомяваме Ви, че в периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г., прием на граждани няма да се осъществява, като това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

/Правилата за прием на граждани са в сила от 14.11.2016 г., съгласно Заповед № РД-02-29/31.10.2016 г. на главния прокурор/

 

Заповеди:

Заповед РП № 163 от 26.10.2022г. на районния прокурор, изменяща заповед РП № 143 от 02.11.2016г. , относно определяне на реда за прием на граждани в Районна прокуратура - Стара Загора.

Заповед РП № 143 от 02.11.2016г. на районния прокурор, относно определяне на реда за прием на граждани в Районна прокуратура - Стара Загора.

Заповед № ОП-144 от 08.11.2016г. на окръжния прокурор, относно определяне на реда за изнесен прием на граждани по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район.

 

Графици за прием:

График за I-во шестмесечие на 2024 година

График за II-ро шестмесечие на 2023 година

Архив на графици за прием за предходни периоди :

График за I-во шестмесечие на 2023 година

График за периода м.Ноември - м.Декември на 2022 година

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Стара Загора за периода от м.01.2020г. до м.06.2020г.

График за изнесен прием на граждани от окръжния прокурор за 2-ро полугодие на 2018 година.

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Стара Загора за периода от м.07.2019г. до м.12.2019г.

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Стара Загора за периода от м.01.2019г. до м.06.2019г.

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Стара Загора за периода от м.07.2018г. до м.12.2018г.

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Стара Загора за периода от м.01.2018г. до м.06.2018г.

График за изнесен прием на граждани от окръжния прокурор за 1-во полугодие на 2018 година.

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Стара Загора за периода от м. юли 2017г. до м. декември 2017г.

График за прием на граждани от окръжния прокурор, в изнесени приемни по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район за периода от м. юли до м. декември 2017г.

График за прием на граждани в Районна прокуратура гр. Стара Загора за периода от м. ноември 2016г. до м. юни 2017г.

График за прием на граждани от окръжния прокурор, в изнесени приемни по седалищата на районните прокуратури в Старозагорски окръжен съдебен район за периода от м. ноември 2016г. до м. юни 2017г.