БАНКОВИ СМЕТКИ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

 

Банкова сметка за внасяне на такси за издаване на удостоверения и преписи, както и за заплащане на направени от Районна прокуратура - Стара Загора разноски съобразно постановен съдебен акт:

Банка : „Обединена българска банка“ АД – клон Стара Загора.

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG24UBBS81553100090019

Забележка: При заплащане на направени от Районна прокуратура - Стара Загора разноски, в „основание“ изпишете номера на наказателното производство и трите имена на лицето, осъдено да възстанови средствата.

Всички такси могат да бъдат платени и безкасово, чрез използване на ПОС терминални устройства, инсталирани в следните териториални отделения към Районна прокуратура - Стара Загора:

  • В Териториално отделение в гр.Раднево, на адрес: гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ № 1;
  • В Териториално отделение в гр.Гълъбово, на адрес7 гр.Гълъбово, ул. „Стефан Стамболов“ № 2, ет.3;
  • В Териториално отделение в гр.Казанлък, на адрес: гр. Казанлък, ул. "Отец Паисий" № 16.